cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov bude skúmať práva cestujúcich


Európsky dvor audítorov vykoná audit na tému práv cestujúcich v EÚ. Audítori budú skúmať, či nariadenia EÚ svojim rozsahom umožnili účinnú ochranu práv cestujúcich, či sa práva cestujúcich presadzovali účinným spôsobom a ako Európska komisia monitorovala vykonávanie a reagovala na problémy.

Európska únia je jediným miestom na svete disponujúcim súborom pravidiel, ktoré sú navrhnuté
tak, aby bola zabezpečená minimálna úroveň ochrany cestujúcich využívajúcich hlavné spôsoby
dopravy (letecká, železničná, vodná, autobusová a autokarová doprava). Práva cestujúcich sú
jednou z hlavných politík, ktoré EÚ realizuje priamo pre svojich občanov. Európska komisia
prezentuje právne predpisy v oblasti práv cestujúcich ako jeden zo svojich najväčších úspechov
z hľadiska posilnenia postavenia spotrebiteľov.

„Právo EÚ poskytuje určité práva cestujúcim,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora
audítorov zodpovedný za túto správu. „Po prijatí súčasných právnych predpisov sa však prejavili viaceré problémy: nesúlad, nejasné časti a medzery v právnych predpisoch, nedostatočné povedomie cestujúcich o svojich právach a rozdiely vo výklade a presadzovaní práva.“

Na otázku práv cestujúcich v rámci danej politiky bola vynaložená len obmedzená suma výdavkov
EÚ. Zabezpečenie riadneho plnenia týchto práv si však môže vyžadovať značné výdavky zo strany
prepravcov i cestujúcich.

Viac..  Zástupca EP na Slovensku Robert Sermek: Smerovanie k zelenej energii nezvyšuje ceny za elektrinu

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …