domace-nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament vyzýva na nulovú toleranciu voči sexuálnemu obťažovaniu

Parlament dôrazne odsúdil všetky formy sexuálneho násilia, ako aj tolerovanie fyzického či psychického obťažovania, a zdôraznil nutnosť potrestania páchateľov.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 580 (za): 10 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania), zopakovali Európskej komisii svoju výzvu z roku 2014, aby za účelom ochrany žien a dievčat pred násilím – vrátane sexuálneho obťažovania a zneužívania – pripravila úniovú stratégiu a legislatívny návrh so záväznými nástrojmi.

Súčasťou boja proti sexuálnemu obťažovaniu by podľa poslancov mali byť informačné kampane a riešenie problémov nedostatočného nahlasovania  a sociálnej stigmatizácie.

Sexuálne obťažovanie v EP 

Európsky parlament musí urýchlene a dôkladne preskúmať nedávne obvinenia súvisiace so sexuálnym obťažovaním a zneužívaním na svojej pôde, uvádza sa v uznesení. Schválený text vyzýva na zavedenie povinných školení pre všetkých zamestnancov a poslancov v oblasti rešpektu a zachovávania ľudskej dôstojnosti na pracovisku, vedenie dôverného registra prípadov, vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z nezávislých odborníkov na preskúmanie situácie v EP a poskytnutie plnej podpory obetiam počas vyšetrovania v rámci parlamentných postupov alebo postupov miestnej polície.

Poslanci tiež vyzvali členské štáty, aby preskúmali situáciu v oblasti sexuálneho obťažovania a zneužívania vo svojich národných parlamentoch a prijali náležité opatrenia. Politici by mali podľa uznesenia ísť zodpovedne príkladom pri predchádzaní a boji proti sexuálnemu obťažovaniu v parlamentoch a mimo nich.

Viac..  Lepšia finančná gramotnosť: Komisia a Medzinárodná sieť OECD vytvorili spoločný rámec

Súvislosti 

Podľa správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2014 o násilí páchanom na ženách zažila každá tretia žena v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie. Až 55% žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných a 32% všetkých obetí v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa dopustil ich nadriadený, kolega alebo zákazník.

Sexuálnemu obťažovaniu bolo v povolaniach, ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu, alebo na pozíciách vo vrcholovom manažmente vystavených 75% žien, v sektore služieb to bolo 61% žien.

S kybernetickým obťažovaním sa v EÚ stretlo 20 % mladých žien (vo veku od 18 do 29 rokov), pričom každá desiata žena bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

trestny cin, obet

Pracovná skupina Europolu identifikovala 18 detských obetí sexuálneho zneužívania

Pracovnej skupine Europolu na identifikáciu obetí (VIDTF) sa podarilo predbežne identifikovať 18 detských obetí sexuálneho …