Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rozpočet na program Erasmus+ by sa mal v roku 2018 navýšiť o viac ako 200 mil. EUR

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov na rok 2018 v rámci programu Erasmus+, programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Vďaka predpokladanému nárastu rozpočtu programu o 200 miliónov EUR bude môcť Erasmus+ poskytnúť nebývalé množstvo príležitostí pre jednotlivcov a organizácie v Európe aj mimo nej. 

„Navýšenie finančných prostriedkov pre program Erasmus+ je veľmi dobrá investícia do budúcnosti Európy. Najúspešnejší európsky program bude mať na budúci rok 2,7 miliardy eur. To umožní,  aby sa k doterajším deviatim miliónom ľudí, ktorí využili tento program, pridali mnohí ďalší, vrátane tisícov Slovákov. Program umožňuje mladým ľuďom získať nové vedomosti a skúsenosti, zdokonaliť si znalosť cudzích jazykov a lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Celkovo by mal mať program Erasmus+ v roku 2018 k dispozícii 2,7 miliardy EUR. Z nich sa bude financovať:

  • podpora príležitostí mobility pre mladých ľudí, študentov, stážistov, učňov a medzinárodných dobrovoľníkov, ako aj pre učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou;
  • vytvorenie a skvalitnenie partnerstiev organizácií v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže s trhom práce;
  • podpora dialógu a získavania dôkazov, ktoré sú potrebné na reformu systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;
  • podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti európskych štúdií prostredníctvom aktivít v rámci programu Jean Monnet  a
  • podpora nadnárodných projektov v oblasti športu so zameraním na šport na miestnej úrovni.
Viac..  Rada a Parlament EÚ sa dohodli na pravidlách úspory energií

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 budú mať prednosť projekty Erasmus+ zamerané na podporu sociálneho začlenenia prostredníctvom vzdelávania a činností v oblasti mládeže a športu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices