Leo BRINCAT
Leo Brincat, člen EDA zodpovedný za tento audit. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ preskúmajú účinnosť Európskeho fondu pre strategické investície

Európsky dvor audítorov vykonáva audit EFSI, investičného fondu, ktorý je stredobodom
„Junckerovho plánu“. Audítori zvážia, či sa prostredníctvom EFSI (Európskeho fondu
pre strategické investície) účinne rieši potreba podporovať investície v EÚ. Pre záujemcov uverejnili aj informačný dokument o EFSI.

EFSI vytvorila v roku 2015 Európska komisia spoločne s Európskou investičnou bankou (EIB)
a Európskym investičným fondom ako hlavný pilier investičného plánu pre Európu, ktorý bol
prvou veľkou iniciatívou Junckerovej Komisie.

Audítori preskúmajú rozhodovanie Komisie v súvislosti s EFSI, ako aj úlohu národných
podporných bánk a inštitúcií. Posúdia tiež „doplnkovosť“ EFSI, t. j. či sa projekty vyberajú len
vtedy, ak by sa nedali zrealizovať bez podpory EFSI, a pridanú hodnotu operácií.

„Finančné nástroje ako EFSI sa v čoraz väčšej miere využívajú na poskytnutie podpory z rozpočtu EÚ prostredníctvom záruk a kapitálových investícií“, uviedol Leo Brincat, člen Európskeho dvorav audítorov zodpovedný za tento audit. „Je preto veľmi dôležité zabezpečiť, aby tieto nástroje vždy fungovali tak účinne, ako by mali“.

Cieľom EFSI je v rokoch 2015 až 2018 mobilizovať dodatočné investície vo výške 315 mld. EUR
a zvýšiť prístup malých a stredných podnikov k financiám. Tento cieľ má byť dosiahnutý
s pomocou finančných prostriedkov EIB na základe záruky z rozpočtu EÚ vo výške 16 mld. EUR
doplnenej príspevkom z vlastných zdrojov EIB vo výške 5 mld. EUR.

Viac..  Ivan Štefanec: O využití Fondu obnovy sme diskutovali s odborníkmi aj ľuďmi z praxe

Audítori uverejnili prehľad o audite týkajúcom sa EFSI, ktorý obsahuje základné informácie
založené na prípravnej práci vykonanej pre začiatkom auditu. Prehľady o audite sú novým typom
publikácií a sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku
a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Juhan Parts

Audítori EÚ posúdia účinnosť opatrení na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine

Ukrajina je jednou z najväčších a najvýznamnejších krajín susediacich s EÚ a ako taká je …