EU- Mongolsko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom nadobúda platnosť

Dohoda, ktorá bola podpísaná 30. apríla 2013, nahrádza Dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Mongolskom z roku 1993.

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová v tejto súvislosti povedala: Európska únia a Mongolsko konsolidujú svoje pevné vzťahy založené na spoločných hodnotách a záujmoch a spoločnej vôli užšie spolupracovať. Nadobudnutie platnosti dohody o partnerstve a spolupráci spolu so zriadením delegácie Európskej únie v Ulanbátare, ktoré sa uskutoční v nasledujúcich dňoch, konsolidujú existujúce oblasti spolupráce a zapojenia a zároveň prehlbujú a diverzifikujú vzťahy v oblastiach spoločného záujmu v prospech našich národov.“

Dohodou o partnerstve a spolupráci sa posilňujú existujúce vzťahy medzi Európskou úniou a Mongolskom a vychádza zo spoločného záväzku v oblasti dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a udržateľného rozvoja. Vďaka nej sa navyše sa rozšíri spolupráca v širokej škále oblastí, ako je napríklad udržateľný rozvoj, suroviny, zmena klímy, spravodlivosť a bezpečnosť, ľudské práva, veda a technika, dobrá správa vecí verejných, ako aj uľahčenie obchodu a investícií. Dohoda o partnerstve a spolupráci sa týka Európskej únie a všetkých jej členských štátov, a preto poskytuje príležitosti na vytváranie synergií medzi činnosťami EÚ a politikami jednotlivých členských štátov.

Viac..  Ivan Štefanec: Ani počas krízy nesmieme zabudnúť na stabilitu v našom susedstve

Nadobudnutie platnosti dohody o partnerstve a spolupráci sa zhoduje s otvorením delegácie EÚ v Mongolsku, pre ktorú bude hlavnou prioritou vykonávanie dohody.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

dovolenka

Občania desiatich štátov EÚ už nebudú preukazovať dôvod vstupu do Chorvátska

Občania desiatich členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenska, už nebudú musieť pre dobrú epidemiologickú situáciu …