wifi
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Širokopásmové pripojenie: EÚ chce preklenúť digitálnu priepasť

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) spustili spoločnú platformu, aby pomohli rozšíriť širokopásmové pripojenie do všetkých európskych regiónov, vrátane vidieckych a riedko osídlených oblastí, kde jeho rozvoj nie je dostatočný trhovo motivovaný.

Prvé stretnutie Platformy pre širokopásmové pripojenie sa konalo v Bruseli a spolu s miestnymi a regionálnymi politikmi z členských štátov EÚ sa na ňom zúčastnila aj komisárka Mariya Gabriel zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť a predseda VR Karl-Heinz Lambertz.

Cieľom platformy je prispieť k zavedeniu rýchlejšieho, lepšieho a udržateľného vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých európskych regiónoch, a tak pracovať na odstránení digitálnej priepasti z dôvodu zemepisnej polohy alebo zlyhania trhu. Diskutovalo sa o témach, ako je riadenie, politika, technologické možnosti, regulačný rámec a možnosti financovania. Na otváracom zasadnutí sa osobitná pozornosť venovala iniciatíve WiFi4EU, ktorej cieľom je zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie na verejných priestranstvách všade v Európe.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz vyhlásil: „Vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie je jedným zo základných pilierov digitálneho jednotného trhu EÚ a nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle, napríklad v oblasti elektronického obchodu. Táto platforma by mala pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi Európskou komisiou, miestnymi a regionálnymi orgánmi, odborníkmi a rôznymi zainteresovanými stranami, zistiť, aké prekážky bránia investovaniu do rozvoja širokopásmového pripojenia, a rozvinúť možnosti financovania vďaka fondom EÚ a inovatívnym verejno-súkromným partnerstvám.“

Eurokomisárka Mariya Gabriel zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť upozornila: „Širokopásmové pokrytie je možné zrealizovať, len ak budú plne zapojení ľudia v teréne. Potrebujeme účasť regiónov, aby sme pochopili, aké sú ich skutočné investičné potreby. Musíme pochopiť, akým prekážkam čelia a ako im my, Komisia, môžeme pomôcť ich odstrániť. Platforma pre širokopásmové pripojenie s účasťou Európskeho výboru regiónov bude nástrojom, ktorý politikom zabezpečí cenné podklady a informácie o reálnej situácii v teréne, a zároveň politickým postupom zdola nahor, ktorý zaistí spoluzodpovednosť európskych regiónov za rozvoj svojho pripojenia.“

Vytvorením platformy sa zavádza pravidelný politický dialóg medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov. Jej účastníci, medzi ktorými bude aj 12 členov VR, sa budú schádzať dvakrát ročne, aby diskutovali o rôznych témach spojených s rozvojom širokopásmového pripojenia, ako sú politika a riadenie, technologické možnosti, možnosti financovania a regulačný rámec.

Viac..  EÚ spúšťa iniciatívu Women TechEU s cieľom dostať ženy do popredia špičkových technológií

Kieran McCarthy (IE/EA), člen mestského zastupiteľstva v Corku, ktorý sa zúčastnil na prvom stretnutí, uviedol: „Miestne a regionálne orgány podporujú inováciu a konkurencieschopnosť v dátovom hospodárstve prostredníctvom personalizovaných riešení na strane dopytu a ponuky vrátane zavádzania širokopásmového pripojenia, digitálneho hospodárstva, digitálnej integrácie a elektronickej verejnej správy. Znevýhodnené regióny však často nemajú ani základnú infraštruktúru, ani odborné znalosti potrebné na vybudovanie digitálneho dátového hospodárstva. Prostredníctvom platformy sa môžeme podeliť o osvedčené postupy a nájsť riešenia, ktoré každému pomôžu získať prístup na európsky digitálny jednotný trh.“

Kieran McCarthy bol spravodajcom stanoviska VR na tému Budovanie európskeho dátového hospodárstva, ktoré bolo prijaté v stredu a v ktorom výbor žiada Komisiu, aby podporila miestne a regionálne orgány tým, že bude uprednostňovať používanie štrukturálnych a investičných fondov EÚ na rozvoj digitálnej infraštruktúry vo všetkých európskych regiónoch. V stanovisku sa tiež vyzdvihuje obrovský potenciál, ktorý má pre miestne a regionálne orgány a pre podniky zhromažďovanie údajov v rozličných oblastiach od zdravotníctva, životného prostredia, potravinovej bezpečnosti, klímy a efektívneho využívania zdrojov až po inteligentné dopravné systémy a inteligentné mestá a regióny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …