Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Tlak na povinné zavádzanie asistenčných systémov do vozidiel sa zvyšuje

Úvod plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) je venovaný potrebe posilňovania bezpečnosti automobilov na cestách a súvisiacemu znižovaniu nehodovosti. Pri prijímaní nových pravidiel je pritom potrebné zohľadňovať najmä najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.

Podiel chodcov a cyklistov na smrteľných dopravných nehodách, predovšetkým v mestských oblastiach, totiž stále predstavuje takmer polovicu z týchto tragických udalostí.Projekty financované z európskych zdrojov sa preto zameriavajú predovšetkým na senzorické systémy upozorňujúce vodiča na riziko zrážky s cyklistom, či chodcom, zlepšovanie konštrukcie vozidiel, ale aj výstavbu príslušnej infraštruktúry,“ uviedla poslankyňa EP Monika Beňová.

V snahe o zvyšovanie bezpečnosti na cestách zohráva nezastupiteľnú úlohu ľudský faktor. Aj preto je dôležitá kvalitná dopravná výchova už od skorého detského veku,“ upozornila europoslankyňa. Rovnako platí, že približne deväť z desiatich nehôd je spôsobených ľudskou chybou, či už ide o nespôsobilosť viesť motorové vozidlo, nesprávne vyhodnotenie situácie alebo najčastejšie nepozornosť.

Viac..  Rastislav Káčer: Samostatné Slovensko a jeho diplomacia majú za sebou 30 rokov náročných skúšok, ale aj veľkých úspechov, z ktorých za najvýznamnejšie považujem vstup do EÚ a NATO

Z tohto hľadiska sa zvyšuje význam tlaku na povinné zavádzanie asistenčných systémov do výbavy motorových vozidiel. Tieto jednoznačne prispievajú k náprave chýb a napomáhajú pri predchádzaní zlyhaniam ľudského faktora. „Argumenty výrobcov o neúmernom zvyšovaní ceny automobilov pri dnešnom tempe technologického pokroku, ale aj dôrazu na nevyhnutnosť posilňovania bezpečnosti na cestách jednoducho neobstoja,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky parlament zosúlaďuje vnútorné pravidlá s mandátom EPPO

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) aktualizovali jeho rokovací poriadok, aby umožnil vyhlasovať žiadosti hlavného európskeho prokurátora …

Consent choices