benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO:© European Union- EP.

Monika Beňová: Nesprávne uplatňovanie environmentálnych politík nás stojí veľa


Rýchlejšie napĺňanie existujúcich cieľov v oblasti ochrany životného prostredia si vyžaduje ich pravidelné monitorovanie. Práve efektívnosťou uplatňovania environmentálnych politík v členských krajinách Európskej únie (EÚ) sa budú dnes europoslanci zaoberať na plenárnom zasadnutí.

Nedostatočná, či nesprávna implementácia predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia spôsobuje ekologické, ekonomické, ale aj sociálne škody. Rovnako to má nepriaznivý dopad aj na ľudské zdravie. Celkové náklady v rámci EÚ sa momentálne pohybujú v desiatkach miliárd eur ročne. „Aj na Slovensku je mnoho príkladov kedy nesprávny postup, či nečinnosť dramaticky zvýšili množstvo finančných prostriedkov potrebných na odstránenie ekologických problémov. Takýmto prípadom je aj skládka vo Vrakuni v Bratislave. Stojí nás to teda veľa, pričom by sme tieto peniaze mohli využiť omnoho účelnejšie,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Praktické napĺňanie existujúcich noriem je plne v kompetencii národných štátov. Počínanie ich predstaviteľov pokiaľ ide o aplikáciu environmentálnych predpisov, ako aj súvisiacu podporu trvalo udržateľného rozvoja by malo byť zdokumentované a navzájom porovnateľné,“ priblížila europoslankyňa. Lepšie uplatňovanie existujúcich politík týkajúcich sa životného prostredia povedie aj k účelnejšiemu využívaniu na ne vyčlenených finančných prostriedkov.Dôležitá v tejto oblasti je aj praktická výmena osvedčených postupov, odborných znalostí a skúsenosti medzi jednotlivými krajinami,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Slovensko má najaktívnejších ambasádorov v boji proti klimatickej zmene

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europarlament aktivuje proces zmeny zmlúv EÚ, predostreli šesť požiadaviek

Vo štvrtok Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Európsku radu, aby súhlasila so začatím procesu …