EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POĽNOHOSPODÁRSTVO / Audítori EÚ: Nový proces plánovania výdavkov v oblasti rozvoja vidieka je príliš zdĺhavý a zložitý
vidiek
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Nový proces plánovania výdavkov v oblasti rozvoja vidieka je príliš zdĺhavý a zložitý

Audítori tiež zistili, že ani napriek úsiliu Európskej Komisie nezačalo vykonávanie programov skôr ako v predchádzajúcom období a výdavky začali vznikať pomalšie.

Cieľom politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka je zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečiť udržateľné riadenie prírodných zdrojov a dosiahnuť vyvážený rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít. EÚ plánuje v období rokov 2014 až 2020 vynaložiť na rozvoj vidieka takmer 100 mld. EUR.

Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa poskytuje finančná podpora na opatrenia vykonávané členskými štátmi na základe národných alebo regionálnych programov rozvoja vidieka, ktoré vypracúvajú členské štáty a schvaľuje Komisia.

„Plánovanie nasledujúceho obdobia so sebou vždy prináša problém, že proces sa začína predtým, ako sú k dispozícii primerané a relevantné údaje za predchádzajúce obdobia,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Zistili sme, že programové dokumenty sú príliš zložité a objemné, no zároveň nie sú dostatočne zamerané na výsledky.“

Audítori preskúmali, či nový strategický rámec EÚ na obdobie 2014 – 2020 odrážal väčšie zameranie na výkonnosť a či nový proces umožnil vypracovanie kvalitných programov rozvoja vidieka, ktoré zabezpečia dobré výsledky.

Viac..  Farmári poslali europoslancom približne 120 sťažností. Ich vyjadrenia boli pomerne ostré

Zistili, že hoci bol rámec zameraný na prístup založený na výsledkoch, schválené programy boli dlhé a zložité a mali nedostatky, ktoré by v budúcnosti bránili zameraniu na výkonnosť a výsledky. Pozornosť venovali aj programovaniu politiky rozvoja vidieka v období 2014 – 2020, aby zistili, či umožňuje, aby sa programy rozvoja vidieka začali vykonávať skôr, čím by sa predišlo negatívnym dôsledkom oneskorení. Zistili, že ani napriek úsiliu Európskej komisie nezačalo SK 2 vykonávanie skôr a plánované výdavky začali vznikať pomalšie ako v minulom období.

Audítori odporúčajú, že na zlepšenie tohto procesu by Komisia v budúcnosti mala:

  • zabezpečiť, aby jej návrhy pomáhali dosiahnuť jednotnosť medzi jednotlivými programami,
  • zjednodušiť programové dokumenty a znížiť počet požiadaviek
  • spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zaistiť, aby správy za rok 2019 obsahovali jasné a ucelené informácie,
  • presnejšie vymedziť jednotlivé ukazovatele,
  • vyhodnotiť skúsenosti získané pri súčasnom systéme
  • včas vypracovať návrhy pre politiku rozvoja vidieka po roku 2020.

Audítori tiež odporúčajú, aby Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili zosúladenie dlhodobej stratégie s rozpočtovým cyklom EÚ a zrealizovali komplexné preskúmanie výdavkov pred zostavením nového dlhodobého rozpočtu.

O dac

Odporúčame pozrieť

praca

Európsky orgán práce: Prečo ho potrebujeme?

Európska komisia, Európsky parlament a Rada dospeli k predbežnej dohode o návrhu Komisie zriadiť Európsky orgán …