Federica Mogherini
Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. PHOTO: © European Union.

EÚ chce modernizovať dohodu o pridružení s Čile

Rada schválila mandát na rokovania o modernizácii existujúcej dohody o pridružení s Čile.

Politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Čile sa riadia dohodou o pridružení, ktorá bola podpísaná v roku 2002. Dohoda sa začala aj s ustanoveniami o obchode predbežne uplatňovať v roku 2003, zatiaľ čo jej zvyšok sa vykonáva od roku 2005. Modernizovanou dohodou by sa mal vytvoriť rámec vzťahov medzi EÚ a Čile tým, že sa do nej začlenia otázky týkajúce sa politiky, bezpečnosti, odvetvovej spolupráce a obchodu. Hlavným cieľom je prehĺbiť vzťahy medzi EÚ a Čile.

Pokiaľ ide o obchodné otázky, vykonávanie súčasnej dohody viedlo k značnému nárastu obchodu s tovarom a službami medzi EÚ a Čile: čilský vývoz poľnohospodárskych/potravinárskych výrobkov a služieb do EÚ sa takmer strojnásobil, zatiaľ čo vývoz z EÚ do Čile sa vo väčšine sektorov zdvojnásobil. V existujúcej dohode sa však neriešili niektoré dôležité otázky týkajúce sa obchodu a investícií, ako sú napríklad osobitné ustanovenia o investíciách, necolné prekážky, práva duševného vlastníctva a niektoré zemepisné označenia a prínos k trvalo udržateľnému rozvoju.

Viac..  Slovensko-maďarský plynovod naplno ožil

Odstránením týchto nedostatkov umožní modernizovaná dohoda o pridružení medzi EÚ a Čile potenciálne posilnenie existujúcej spolupráce, zníženie maloobchodných cien, zlepšenie prístupu na trh a vytváranie príležitostí pre rast a zamestnanosť. Počas rokovaní sa EÚ zameria na zabezpečenie čo najvyššej úrovne sociálnej, pracovnej a environmentálnej ochrany a presadzovanie sociálnej spravodlivosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Na základe tohto mandátu bude EÚ môcť začať rokovania s Čile.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …