EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / EÚ chce modernizovať dohodu o pridružení s Čile
Federica Mogherini
Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. PHOTO: © European Union.

EÚ chce modernizovať dohodu o pridružení s Čile

Rada schválila mandát na rokovania o modernizácii existujúcej dohody o pridružení s Čile.

Politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Čile sa riadia dohodou o pridružení, ktorá bola podpísaná v roku 2002. Dohoda sa začala aj s ustanoveniami o obchode predbežne uplatňovať v roku 2003, zatiaľ čo jej zvyšok sa vykonáva od roku 2005. Modernizovanou dohodou by sa mal vytvoriť rámec vzťahov medzi EÚ a Čile tým, že sa do nej začlenia otázky týkajúce sa politiky, bezpečnosti, odvetvovej spolupráce a obchodu. Hlavným cieľom je prehĺbiť vzťahy medzi EÚ a Čile.

Pokiaľ ide o obchodné otázky, vykonávanie súčasnej dohody viedlo k značnému nárastu obchodu s tovarom a službami medzi EÚ a Čile: čilský vývoz poľnohospodárskych/potravinárskych výrobkov a služieb do EÚ sa takmer strojnásobil, zatiaľ čo vývoz z EÚ do Čile sa vo väčšine sektorov zdvojnásobil. V existujúcej dohode sa však neriešili niektoré dôležité otázky týkajúce sa obchodu a investícií, ako sú napríklad osobitné ustanovenia o investíciách, necolné prekážky, práva duševného vlastníctva a niektoré zemepisné označenia a prínos k trvalo udržateľnému rozvoju.

Viac..  Alžírsko: Krajina popiera nútené vyhosťovanie migrantov do púšte

Odstránením týchto nedostatkov umožní modernizovaná dohoda o pridružení medzi EÚ a Čile potenciálne posilnenie existujúcej spolupráce, zníženie maloobchodných cien, zlepšenie prístupu na trh a vytváranie príležitostí pre rast a zamestnanosť. Počas rokovaní sa EÚ zameria na zabezpečenie čo najvyššej úrovne sociálnej, pracovnej a environmentálnej ochrany a presadzovanie sociálnej spravodlivosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Na základe tohto mandátu bude EÚ môcť začať rokovania s Čile.

O dac

Odporúčame pozrieť

informacny system

EÚ chce posilniť schengenský informačný systém

V záujme zvyšovania bezpečnosti pracuje EÚ na zefektívňovaní schengenského informačného systému. V stredu 24. októbra …