Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci vyzvali na rýchlejšiu a účinnejšiu debarierizáciu


Nedostupné budovy, dopravné prostriedky či médiá, ale najmä predsudky a všadeprítomná diskriminácia, všetko pojmy, s ktorými sa osoby so zdravotným postihnutím denne stretávajú. A to aj napriek tomu, že sa väčšina štátov zaviazala k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a európska stratégia pre túto oblasť funguje už siedmy rok. Týmto všetkým sa zaoberalo uznesenie, ktoré dnes poslanci európskeho parlamentu prijali v rámci plenárneho zasadnutia v Bruseli. 

Uznesenie, za ktoré europoslanci drvivou väčšinou prítomných zahlasovali, bolo rozdelené do niekoľkých častí a zaoberalo sa problémami vykonávania stratégie, a to od tých najzjavnejších, ako je už spomenutá neprístupná architektúra až po tie zložitejšie, ktoré sa týkajú segregácie vo vzdelávacom procese, minimálnych možností na trhu práce či využívania európskych fondov na dosiahnutie deinštitucionalizácie.

Spravodajkyňa uznesenia, flámska poslankyňa Helga Stevens uviedla, že stratégia v súčasnosti ešte stále dobre nefunguje a v mnohých oblastiach sú veľké rezervy. Celkovo úroveň Európskej únie zhodnotila ako niekoľko rokov zaostávajúcu za úrovňou v Spojených štátoch amerických.

Na tvorbe uznesenia sa podieľala aj europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, EKR), ktorá sa právami osôb so zdravotným postihnutím dlhodobo zaoberá. Podľa jej slov je najzreteľnejším nedostatkom na Slovensku, ale aj v iných členských štátoch, chýbajúca podpora pre tzv. neformálnych opatrovateľov, čo sú väčšinou rodinní príslušníci osoby so zdravotným postihnutím.

„Až 80% všetkých odkázanych osôb je v opatere niekoho príbuzného. Tieto ženy, ale aj muži nahrádzajú v tomto smere starostlivosť štátu a bez ich pomoci by systém úplne zlyhal. Napriek tomu nemajú od štátu takmer nič. Dostávajú podpriemernú finančnú podporu a odľahčovacie služby úplne chýbajú. Práve preto som veľmi rada, že aj prostredníctvom mojich pozmeňovacích návrhov sa výzvy na zlepšenie ich práv dostali do uznesenia. Myslím si, že práve tieto mamy a otcovia si zaslúžia náš veľký obdiv a podporu a malo by im byť poskytnuté primerané finančné ohodnotenie a čas a priestor na regeneráciu,“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská.

Viac..  Michal Šimečka: Európska únia vie v krízových časoch zabrať, zlyháva skôr v ochrane právneho štátu

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia je víziou Európskej únie, ktorá má umožniť osobám so zdravotným postihnutím plne využiť všetky ich práva a naplno sa zapojiť do spoločnosti. Súčasná stratégia je vymedzená na obdobie rokov 2010 – 2020, pričom pokroky pri jej uplatňovaní boli zhodnotené vo februári 2017 Európskou komisiou. V rámci dnes prijatého uznesenia Európsky parlament vyjadril svoj názor na vykonávanie stratégie a nespokojnosť s nedostatkom hmatateľných výsledkov. Zároveň vyzval na prikročenie ku rýchlemu a komplexnému uplatňovaniu zásady prístupnosti pre všetkých.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

Miriam Lexmann: Stále viac seniorov vníma nedostatočnú ochranu a obhajobu svojich práv

Stále viac seniorov a osôb so zdravotným postihnutím sa dostáva do situácie, kedy vnímajú nedostatočnú …