cestujuci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov vykonáva audit na tému práv cestujúcich v EÚ

Súčasťou tohto auditu je online prieskum na meranie toho, ako občania chápu svoje práva, a zároveň na zozbieranie informácií o ich skúsenostiach. Audítori taktiež uverejnili informačný podkladový dokument o právach cestujúcich v EÚ.

Audítori v súčasnosti skúmajú, či nariadenia EÚ svojim rozsahom pôsobnosti umožnili účinnú ochranu práv cestujúcich, či sa práva cestujúcich presadzovali účinným spôsobom a ako Európska komisia monitorovala vykonávanie týchto práv a reagovala na problémy. Vykonajú tiež audity v desiatich členských štátoch (Česká republika, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko a Španielsko), kde sa stretnú s úradníkmi a príslušnými zainteresovanými stranami a posúdenia vykonávanie na mieste.

„Skutočným testom práv cestujúcich je to, či dostanete potrebnú pomoc, ak sa vyskytne problém“, uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Dúfame, že naši spoluobčania budú ochotní podeliť sa so svojimi skúsenosťami, či už dobrými alebo zlými, a poskytnúť užitočné poznatky pre náš audit“.

K účasti na online prieskume sa vyzýva každý, kto má skúsenosti s cestovaním leteckou, vodnou, autobusovou/autokarovou alebo železničnou dopravou v EÚ za posledné dva roky, stačí kliknúť na tento odkaz. Vyplnenie dotazníka by nemalo zabrať viac ako desať minúť a dotazník je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ. S odpoveďami sa bude zaobchádzať prísne dôverne.

Viac..  Koronavírus: Komisia navrhuje posilniť koordináciu bezpečného cestovania v EÚ

Pre tých, ktorí majú osobitný záujem o právne predpisy EÚ v oblasti práv cestujúcich, audítori taktiež uverejnili prehľad o audite, ktorý obsahuje základné informácie založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu. Prehľad o audite je dostupný na webovej stránke EDA.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …