Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Súkromným Centrám špeciálno-pedagogického poradenstva hrozí likvidácia

Podľa dostupných informácii hrozí likvidácia súkromných Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (S CŠPP). Tvrdí to europoslankyňa Jana Žitňanská (Nova, EKR). V rámci pripomienkového konania k nariadeniu vlády NV SR č. 668/2004 Z. z. ZMOS predložil zásadnú pripomienku, ktorou žiada zníženie koeficientu pre dieťa v súkromnom CŠPP z 2 na 1. Hoci MF SR v tejto chvíli pripomienku neakceptovalo, nie je podľa europoslankyne vylúčené, že zástupcovia ZMOS-u budú aj naďalej vyvíjať úsilie, aby svoj zámer presadili.  

Podľa slov Jany Žitňanskej už dnes sú súkromné CŠPP podfinancované. Pri ich práci sa na rozdiel od štátnych centier nezohľadňuje počet a miera náročnosti výkonov, musia si hradiť prevádzkové náklady, kúpu testov či pomôcok a na rozdiel od štátnych nemôžu byť dofinancované podľa potreby štátom. Navyše existuje niekoľko okresov, kde fungujú len súkromné CŠPP a v prípade zníženia koeficientu a ich následného zániku by deti so zdravotným postihnutím dokonca ani nemali možnosť využiť služby poradní z okolitých okresov, nakoľko tie už dnes hlásia preťaženosť.

Objem financií na klienta prichádza v 100 % výške na obec, pričom v súlade s nariadením vlády by obce mali minimálne 88 % normatívu vyčleniť na dieťa v poradenskom zariadení. Zároveň platí, že obec až 12 % prostriedkov môže využiť na iný účel. V niektorých prípadoch obce prerozdeľujú viac ako 12 % na iný účel.

86 % súkromných CŠPP sú neziskové organizácie, negenerujú zisk a nevyberajú od klientov žiadne poplatky. V celom systéme CŠPP štátnych aj súkromných chýbajú desiatky odborných zamestnancov. “Navyše treba zvážiť aj to, že mnohé rodiny sa v dôsledku zdravotného postihnutia dieťaťa nie raz dostávajú do ťažkej finančnej situácie a nemajú peniaze navyše, aby cestovali za týmito službami desiatky kilometrov” hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská. Ako ďalej uvádza, sieť podporných a poradenských služieb regionálne absentuje  a v niektorých okresoch je až alarmujúca. “Nie je možné pripustiť redukciu zariadení, ktoré už existujú. Znížením normatívu však hrozí nielen ich redukcia, ale aj úplná likvidácia. Neštátne CŠPP sú pritom častokrát jediné, ktoré sú k dispozícii a dokážu sa postarať o deti so zdravotným postihnutím. Snažia sa poskytnúť kvalitnú a profesionálnu starostlivosť, dokonca aj v teréne, o tých v našej spoločnosti najzraniteľnejších, o deti so zdravotným postihnutím, a to aj napriek dlhodobému poddimenzovanému financovaniu, ktorý pretrváva už dlhšiu dobu.” hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská a dodáva: “Faktom je, že počet detí so zdravotným postihnutím z roka na rok pribúda. A teda rastie aj potreba poskytovania  podpory, pomoci a poradenstva. Poradenské centrá musíme preto podporovať a nie likvidovať.”

Viac..  Podpora nových nikotínových výrobkov medzi europoslancami vzrástla

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

EÚ pripravuje preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

„V súčasnosti neexistuje žiadny systém vzájomného uznávania štatútu osoby so zdravotným postihnutím medzi členskými krajinami, čo …

Consent choices