EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / KOMENTÁRE A ANALÝZY / Jana Kiššová: Do regiónov treba lákať investorov, nie Roberta Fica
Kissova
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS. PHOTO: archív SaS.

Jana Kiššová: Do regiónov treba lákať investorov, nie Roberta Fica

Tí smeráci sa asi fakt nemajú navzájom radi. Kým jeden z nich prichádza s programom na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, kolegovia mu do jeho snahy o pozdvihnutie Rimavskej Soboty či Trebišova strieľajú z mnohých strán. Zvonku to vyzerá ako čudná hra bez pravidiel, no žiaľ, bábkami sú v tom všetkom ľudia. Ale len na prvý pohľad. Cieľ je jasný. Nie investor, ale Fico je dôležitý.

Je to síce drahé, no o to horšie to funguje.

Ficove vlády sa znevýhodnenými regiónmi zaoberajú už viac ako 10 rokov. Snažia sa v nich znižovať nezamestnanosť, zvyšovať ich konkurencieschopnosť a vyrovnávať sociálne rozdiely. Žiaľ, bez úspechu. Svedčí o tom aj fakt, že miera nezamestnanosti klesla vo všetkých 12 najmenej rozvinutých okresoch v priemere o 1,32 %, v ďalších 12 okresoch bez osobitnej podpory klesla o 1,42 % a na celom Slovensku klesla o 1,82%. Pokles je teda najnižší práve tam, kde Robert Fico „pomáha“.

Ak niečo nefunguje, pokračujme v tom.

Napriek tomu, že zavádzané programy dlhodobo nefungujú, nikto doteraz nezhodnotil dôvody a nenavrhol pre tieto riešenia zmeny. Prichádzajú len ďalšie subvenčné schémy. Prečo si niektorí ľudia myslia, že ak budú opakovane robiť to isté, bude to s iným výsledkom??

Regióny nemajú k sebe lákať investorov, ale premiéra s dotáciami.

Filozofia „všetkým brať a z toho selektívne niekoho podporovať“ sa mi nielen nepáči, považujem ju za škodlivú. Znamená to, že napríklad nezamestnaný vo Svidníku sa skladá (platením DPH či spotrebnej dane pri nákupoch) na investičnú pomoc pre silnú automobilku v Trnave, dôchodca či mamička na materskej z Rimavskej Soboty podporuje úspešnú nadnárodnú firmu a malému rodinnému penziónu, ktorý je po uši v dlhoch, štát za jeho peniaze pomôže postaviť jeho konkurentovi vo vedľajšej ulici hotel.

No a čuduj sa svete, okrem toho, že je to pre „nevyvolených“ nespravodlivé a demotivujúce, ani to Ficovým vládam nefunguje. Funguje len to, že regióny nie sú motivované lákať k sebe investorov zlepšovaním infraštruktúry či podmienok pre podnikanie investorov. Lákajú k sebe  biznismena s dotáciami  – predsedu vlády Fica.

Ale ani takto pokrivené investície a dotačné schémy neprinášajú výsledok. Z krajín OECD má väčšie regionálne rozdiely ako Slovensko len Turecko, Mexiko a Izrael. Za bariéry, ktoré bránia rozvoju regiónov na Slovensku, inštitút INEKO označil hlavne vzdelávací systém málo rozvíjajúci zručnosti, nedostatočnú dopravnú infraštruktúru, vysoké odvodové zaťaženie pre ľudí s nízkym príjmom, ako aj zložitú administratívu a korupciu.

Niektoré rezorty vyrovnávanie regionálnych rozdielov sabotujú

Podpredseda vlády Peter Pellegrini, predkladateľ návrhu na rozšírenie týchto nefunkčných subvenčných schém to nemá jednoduché. Okrem toho, že má za úlohu obhajovať neobhájiteľné, teda rozšírenie v praxi overeného nefunkčného riešenia (návrhom jeho novely je totiž len rozšírenie zoznamu podporovaných 12-tich regiónov o dva ďalšie), kolegovia z iných rezortov mu to pekne komplikujú. Nielenže nespolupracujú, ale robia opatrenia, ktoré regionálne rozdiely, naopak, prehlbujú. Je to výsledok ich zlomyselnosti, či nekonzistentnosti našej politiky? Nech je to akokoľvek, obidve sú nebezpečné.

Zvýšená minimálna mzda a zvýšené príplatky zvýšia regionálne rozdiely

Na jednej strane chce Peter Pellegrini podporovať najmenej rozvinuté regióny kadejakými dotačnými schémami a na druhej strane mu minister Richter umelo zvyšuje plošne minimálnu mzdu a zavádza či zvyšuje rôzne sviatočné a nočné príplatky. Samozrejme, rovnako pre Bratislavu, Svidník, či Medzilaborce. Jasné, znie to dobre. A spravodlivo. Veď rovnako. No zamyslel sa tam niekto, že ak takto masívne zvýšia náklady napríklad jednej pekárni v bratislavskom (BSK) a prešovskom kraji (POSK), čo sa stane? No v obidvoch prípadoch sa zvýšia ceny. Je ale možné, že:

 • v BSK menej – je tu nižšia nezamestnanosť, vyššie platy a teda ak tu pracovníci nezarábajú minimálnu mzdu, jej zákonné zvýšenie tu nespôsobí zvýšené náklady. Tie spôsobia len nové či zvýšené príplatky, pretože väčšina týchto prác je vykonávaná v noci.
 • v POSK viac – je tu vyššia nezamestnanosť, nižšie platy, vyššia pravdepodobnosť, že zamestnanci majú minimálnu mzdu, ktorá sa bude zvyšovať – a teda sa zvýšia ich mzdové náklady, čo spôsobí celkové zvýšené náklady.

V obidvoch prípadoch teda dôjde k zvýšeným cenám, no v BSK sa ceny zvýšia menej, hoci kúpna sila je tu vyššia. V POSK sa zvýšia voči súčasnosti viac, hoci kúpna sila je tu nižšia. Ak je natoľko nízka, že zvýšenie cien neustojí, pekáreň má problém. A ten už mnohí zamestnávatelia avizujú. Nie je preto vylúčené, že  niektoré pekárne zavrú. Pekárne boli len príklad, no analogické dopady to môže mať v mnohých odvetviach.

Viac..  Európsky parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2018

Inými slovami, toto opatrenie oveľa lepšie zvládne BSK ako POSK.

Ak toto opatrenie spôsobí brzdenie vzniku nových alebo rušenie existujúcich pracovných miest či zvyšovanie cien (aj pre tých, ktorým sa vzhľadom na tieto zmeny mzda nezvýšila), regionálne rozdiely sa len prehĺbia.

Len nám to neanalyzujte, aby sme sa mohli tváriť, že nám to funguje

Na jednej strane chce vláda SMER-u podporovať najmenej rozvinuté okresy a znižovať regionálne rozdiely, na strane druhej podľa analýzy INESS v rokoch 2002 – 2016 viac ako tri štvrtiny objemu investičných stimulov v celkovej hodnote takmer 1,65 miliardy EUR smerovalo do okresov s podpriemernou mierou nezamestnanosti. Priemerný náklad na 1 prisľúbené pracovné miesto bol viac ako 30 000 EUR. Pre porovnanie, ak by sa napríklad okres Rimavská Sobota mal dostať na priemer Slovenska, potreboval by znížiť počet nezamestnaných o 6400 ľudí. Regionálny príspevok však predstavuje 1,3 milióna EUR ročne, čo je cca 11 EUR na jedného nezamestnaného mesačne.

Vodu kážu, víno pijú

Na jednej strane sa vláda SMER-u tvári, že podporuje najmenej rozvinuté okresy a znižuje regionálne rozdiely, na strane druhej v máji tohto roku schválila investičnú pomoc automobilke Peugeot Citroën v Trnave vo výške viac ako 18,6 milióna eur vo forme daňových úľav. Na vytvorenie jedného pracovného miesta sa všetci poskladáme sumou 44 348 EUR. Nie vláda, nie Robert Fico, ale každý jeden občan Slovenska, občan Svidníka, občan Bardejova, aj Rimavskej Soboty. Trnavský kraj je kraj s najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku. V marci tam dosiahla úroveň 3,66 %, čo je menej ako v Bratislave. Ak sa už vláda rozhodla niekoho dotovať, prečo putuje investícia na západné Slovensko? Prečo sa chudobné kraje, napríklad z východu, kde je vysoká nezamestnanosť, skladajú na vznik nových pracovných miest v Trnave, kde nemajú dostatok pracovníkov, tak dovážajú pracovnú silu zo Srbska?

Identická situácia je v spoločnosti Jaguár Land Rover, ktorej závod bude sídliť v rozvinutom Nitrianskom kraji. Na stovky miliónov eur sa tiež poskladajú.

No povedzte!!! Neprehĺbi takáto investičná pomoc regionálne rozdiely?

Na makroúrovni dávame, teda podporujeme, na mikroúrovni berieme, teda trestáme 

Na jednej strane chce vláda SMER-u podporovať najmenej rozvinuté okresy a znižovať regionálne rozdiely na strane druhej vláda zaviedla poplatky za rozvoj. Teda jednoducho povedané na lokálnej úrovni v úvodzovkách trestajú regionálny rozvoj. Pritom každej obci by malo záležať na tom, aby v nej bol rozvoj, pretože to podporuje vznik nových pracovných miest, rast miezd a tým aj rozvoj regiónov a stým spojené znižovanie regionálnych rozdielov. A tomu predsa treba zabrániť, nech to ten Pellegrini nemá také jednoduché. Pif – paf!

Príplatok za presťahovanie sa za prácou vo výške 4000 eur

No ako asi tak takéto opatrenie vyrovná regionálne rozdiely, ak máme (teda pardón, nie štát, ale zamestnávateľ) platiť ľuďom za to, aby sa zo svojich regiónov vysťahovali? Veď tie regióny úplne vyľudníme. Nielenže tým nič nevyrovnáme, práve naopak. Ostanú tam prázdne alebo poloprázdne školy, škôlky, nevyužité nemocnice a iné štátom či samosprávou financované inštitúcie.

Vláda by sa mala fakt spamätať. 

Presne tak, vláda by sa mala spamätať. Mala by zavádzať funkčné opatrenia. Plošné, spravodlivé, motivujúce ekonomiku i povzbudzujúce jednotlivca. Mala by sa inšpirovať programom SaS, aspoň niektorými jeho bodmi:

 • znížiť dane a zvýšiť tak čistý príjem ľudí
 • zjednodušiť a znížiť odvodové zaťaženie a zvýšiť tak ešte viac čisté mzdy a zjednodušiť administratívu
 • zlacniť zamestnávanie a dať tak priestor zvýšiť zamestnancom platy
 • zrušiť rôzne nezmyselné povinnosti, ktoré podnikom odčerpávajú zdroje a dať im tak priestor rozvíjať svoje firmy, vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovať ľuďom platy
 • všetkým treba dať právnu istotu a
 • a mnohé ďalšie popísané v našej Agende2020.

Pretože regiónom treba dať možnosti, infraštruktúru a voľné ruky. Do regiónov treba lákať investorov, nie Roberta Fica.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a podpredsedníčka strany SaS.

O Jana Kiššová

Jana Kiššová
Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov, podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita, poslankyňa NR SR /SaS/.

Odporúčame pozrieť

samit EU

Posledný samit v Bruseli neodstránil nezhody medzi štátmi

BRUSEL / Ani posledný bruselský samit neodstránil nezhody medzi štátmi pri pohľade na to, ako riešiť …

 • Varga Kormoš Milan

  pani jana kiššová je dobrá hospodárka jej analíza hospodárenia slovenska a riešenia sú adekvátne a ja s nimi plne súhlasím, avšak zahraničným investorom by slovenská vláda nemala ustupovať v ich požiadavkách ,ktoré nás zas ukracujú o stovky tisíc eur alebo aj miliony, mimochodom jej hair stylista nie je postihnutý schizifréniou, čo je potešujúce.

 • ivosimic

  Už teraz sme svetová veľmoc vo výrobe automobilov na jedného občana, napriek tomu Hranol a jeho nohsledi dávajú úľavy ďalšiemu výrobcovi (Rover), ktorý napokon bude musieť doviesť do Nitry pracovnú silu zo zahraničia. Dobré, čo? Ktovie aký bakšiš za to Hranol dostal?

 • Ľubo Vaško

  Výborný článok a 100% súhlas. Toto však treba vysvetľovať voličom v týchto regiónoch. Vymyslieť spôsoby ako. Ostávajú tam len starí ľudia, ktorých deti sú preč a väčšinou sa nemienia vrátiť. Sú to voliči smeru, ktorý sľubuje rozdávať, ale v skutočnosti okráda (známy príklad špajze od Matoviča). Toto má byť cieľová skupina SaS, aby získali podporu aj tam. A toto sú témy: Vychovali ste deti (tu ich majú viac). Platili ste im štúdia za peniaze, ktoré ste najprv zdanili. Museli ste si odtŕhať od úst, lebo deti sú pre vás všetkým a dokázali ste to aj napriek tomu, že tu sú najmenšie mzdy. Máte veľké domy postavené za socializmu, ktoré sú prázdne s veľkými nákladmi na ich údržbu a prevádzku, preto sa tlačíte v jednej izbičke s pecou a ešte sa nájde nejaký politik, ktorý vám chce zakázať použiť pevné palivo, ktorým šetríte náklady na plyn či elektrinu, lebo “ekológia” a ešte chcú extra zdaniť “veľké domy”. Jediné spojenie s deťmi je cez Internet, ale aj ten je drahý, lebo lokálny poskytovateľ musí veľkým telekomunikačným firmám zaplatiť celú trasu z Bratislavy, kde sa dá 1000 Mbps kúpiť za 1€ tu na východe 1 Mbps za 5€. Dôchodky sú malé, lebo platy boli malé. Pozemky neobrobené, lebo sa nevládze a deti sú preč. Počet sociálne odkázaných, neprispôsobivých raketovo rastie, lebo tí nemajú záujem o vzdelanie a prácu, ohrozujú starých a ochrana štátom nikde. Dotácie idú nezmyselne a vyvoleným a tak tu vznikajú bosovia, ktorí si nárokujú vládu nad regiónom. V televízii sa objaví hranol s kravatou, ktorý sľubuje ale v podstate, len pácha trestný čin podvodu. SaS-kári a priatelia slobody sústreďme sa na to. Ekonomický program SaS je O.K. Teraz ho treba rozmeniť na drobné a dobre predať. Treba vytvoriť jednoduché reklamné slogany čo by prezentovali tieto myšlienky. No treba sa sústrediť aj na zosmiešňovanie, ale aj osobné spochybňovanie jednotlivých predstaviteľov smeru, ale aj ostatných koaličných , či post-komunistických či neofašistických strán. Ľudia sú tomu najviac prístupní. No hlavne sa držať v každej situácii zásad liberalizmu a princípu “neklamať a nekradnúť”, aby ľudia získali istotu, že títo čo povedia aj spravia.

  • Joker

   Plne suhlasim aj s clankom aj s komentarom, bravo.

 • Dovolenkár Kiška

  Obyčajné pravicové opozičné kvákanie – koľkože investorov sem prilákali bývalé pravicové vlády ? NULA !

  • Lubo Tomko

   v com nema pravdu??? vies aka je situacia mimo Bratislavy?