Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Európske občianstvo prináša ľuďom práva, nie povinnosti

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný problematike posilňovania práv občanov v Únii. Ide napríklad o potrebu účinnejšieho zabraňovania rozličným formám diskriminácie a súvisiace striktné dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Európske občianstvo nadväzuje na občianstvo národného členského štátu Európskej únie (EÚ). Je to v istej miere doplnok, ktorý ľuďom prináša len práva, nie však povinnosti. Tieto práva sú ekonomického a politického charakteru,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová. S občianstvom EÚ sa opäť musí spájať aj primeraná úroveň sociálnej ochrany a zabezpečenia. Pravicové úsporné opatrenia, proti ktorým sa európske sociálno-demokratické strany v uplynulých rokoch bohužiaľ dostatočne nevymedzovali, zhoršili situáciu z hľadiska sociálnych istôt ľudí v mnohých európskych krajinách. To následne sťažilo aj praktické uplatňovanie základných práv a slobôd vyplývajúcich z občianstva EÚ,“ pripomenula.

Prehĺbenie hospodárskych a majetkových nerovností malo za následok aj nárast xenofóbie, nacionalizmu a nenávistných prejavov v spoločnosti. Tomu musí byť rázny koniec. Zabránenie ďalšej radikalizácii je kľúčovou úlohou sociálno-demokratických politík pre ďalšie obdobie. Tie sa musia v oveľa väčšej miere sústrediť na zmenšovanie rozdielov v odmeňovaní občanov, či zefektívňovanie sociálnych systémov v jednotlivých členských štátoch,“ zdôraznila Monika Beňová. Dôležitá je tiež podpora spoločných hodnôt a posilňovanie účasti občanov na politickom živote v Únii.Ide o kľúčové prvky obnovovania dôvery ľudí v európsky projekt,“ uzavrela.

Viac..  M. Beňová: Zelené opatrenia nesmú ohrozovať pracovné miesta

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices