Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Spolupráca v boji proti zneužívaniu detí sa musí prehlbovať

Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí v realite, či na internete je tragédiou, ktorá si vyžaduje prísny postih a nekompromisnú reakciu. Vykonávanie existujúcich európskych predpisov v tejto oblasti preto podlieha pravidelnému vyhodnocovaniu z hľadiska ich dosahu a účinnosti.

Smernicou o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii sa preto budú dnes poslanci Európskeho parlamentu zaoberať na plenárnom zasadnutí. Ide o tému, pri ktorej nestačí len transponovať smernicu. Členské štáty by mali ísť omnoho ďalej a výraznejšie prehlbovať výmenu informácií a vzájomné postupy pri potláčaní trestných činov, ktorých obeťami sú deti,“ zdôraznila europoslankyňa Monika Beňová. Ide o cezhraničnú trestnú činnosť, ktorej riešenie si preto vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Postihovanie tohto druhu kriminality je pre príslušné orgány veľmi náročné. Detské obete sú často príliš malé, traumatizované, prípadne veľmi závislé od páchateľa. Ich možnosti, ako môžu takého skutky oznámiť, sú tiež veľmi limitované,“ povedala poslankyňa. Nevyhnutné je zavádzanie a využívanie preventívnych a intervenčných programov. Samozrejmosťou musí byť blokovanie a odstraňovanie webových stránok s nevhodným obsahom zobrazujúcim zneužívanie detí.Musí ísť o komplexný rámec poskytujúci ohrozeným deťom dostatok informácií, dôslednú ochranu a pomoc,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Občanov EÚ znepokojuje rast životných nákladov, boja sa aj rozšírenia vojny

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky parlament zosúlaďuje vnútorné pravidlá s mandátom EPPO

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) aktualizovali jeho rokovací poriadok, aby umožnil vyhlasovať žiadosti hlavného európskeho prokurátora …

Consent choices