Domov / POLITIKA / EÚ spravila dôležitý krok smerom k zlepšeniu pracovných podmienok pre námorníkov
namornici, lod
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ spravila dôležitý krok smerom k zlepšeniu pracovných podmienok pre námorníkov

Rada schválila smernicu, ktorou sa vytvárajú právne účinky dohody medzi sociálnymi partnermi EÚ v odvetví námornej dopravy.

Vďaka dohode so sociálnymi partnermi sa zmeny Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave prijaté v roku 2014 môžu zapracovať do práva EÚ.

Predseda Rady pán Jevgeni Ossinovski, estónsky minister zdravotníctva a práce, v tejto súvislosti povedal: „Je to dôležitý krok smerom k zlepšeniu pracovných podmienok námorníkov a úspešný príklad sektorového sociálneho dialógu. Zabezpečili sme, že námorníci budú lepšie chránení v celej EÚ, najmä v prípade zanechania bez finančných prostriedkov a náležitej starostlivosti. V dnešnej dobe by nikto nemal byť ponechaný sám na seba bez toho, aby mohol vrátiť domov.“

Cieľom dohody je chrániť práva námorníkov v prípade zanechania bez finančných prostriedkov a náležitej starostlivosti; v dohode sa ustanovuje aj náhrada škody v súvislosti so zmluvnými nárokmi v prípade úmrtia alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti námorníkov z dôvodu pracovného úrazu, choroby z povolania alebo nebezpečenstva z povolania.

Viac..  Čaputová, Danko a Pellegrini sa prihlásili k zodpovednej a jednotnej zahraničnej politike SR

Námorníci stále čelia zanechaniu bez finančnej odmeny, často sú dlhú dobu ponechaní sami na seba bez prístupu k pravidelným dodávkam potravín, zdravotnej starostlivosti alebo akýchkoľvek prostriedkov na návrat domov.

Vďaka začleneniu dohody do práva EÚ budú námorníci krytí systémom povinného finančného zabezpečenia. Tým sa zaručia prostriedky na ich živobytie a bezpečný návrat domov.

Kontext

Dohovor o pracovných normách v námornej doprave sa prijal v roku 2006. Tento dohovor sa do práva EÚ začlenil smernicou Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva dohoda medzi Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF). V roku 2016 Združenie vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európska federácia pracovníkov v doprave zmenili svoju pôvodnú dohodu. Komisia následne predložila návrh smernice s cieľom zosúladiť smernicu 2009/13/ES a smernicu o zodpovednostiach vlajkového štátu a presadzovaní dohovoru so zmenami dohovoru prijatými v roku 2014.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák: Na Slovensku povedia traja predsedovia strán svojim poslancom ako majú hlasovať. V europarlamente to tak nechodí

ŠTRASBURG/BRATISLAVA / Nový Európsky parlament, ktorý vzišiel z májových volieb, už začal naplno pracovať. Má za …