namornici, lod
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ spravila dôležitý krok smerom k zlepšeniu pracovných podmienok pre námorníkov


Rada schválila smernicu, ktorou sa vytvárajú právne účinky dohody medzi sociálnymi partnermi EÚ v odvetví námornej dopravy.

Vďaka dohode so sociálnymi partnermi sa zmeny Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave prijaté v roku 2014 môžu zapracovať do práva EÚ.

Predseda Rady pán Jevgeni Ossinovski, estónsky minister zdravotníctva a práce, v tejto súvislosti povedal: „Je to dôležitý krok smerom k zlepšeniu pracovných podmienok námorníkov a úspešný príklad sektorového sociálneho dialógu. Zabezpečili sme, že námorníci budú lepšie chránení v celej EÚ, najmä v prípade zanechania bez finančných prostriedkov a náležitej starostlivosti. V dnešnej dobe by nikto nemal byť ponechaný sám na seba bez toho, aby mohol vrátiť domov.“

Cieľom dohody je chrániť práva námorníkov v prípade zanechania bez finančných prostriedkov a náležitej starostlivosti; v dohode sa ustanovuje aj náhrada škody v súvislosti so zmluvnými nárokmi v prípade úmrtia alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti námorníkov z dôvodu pracovného úrazu, choroby z povolania alebo nebezpečenstva z povolania.

Námorníci stále čelia zanechaniu bez finančnej odmeny, často sú dlhú dobu ponechaní sami na seba bez prístupu k pravidelným dodávkam potravín, zdravotnej starostlivosti alebo akýchkoľvek prostriedkov na návrat domov.

Viac..  V. Remišová: Z Grantov EHP a Nórska chceme financovať aj riešenia na podporu odolnosti našej krajiny

Vďaka začleneniu dohody do práva EÚ budú námorníci krytí systémom povinného finančného zabezpečenia. Tým sa zaručia prostriedky na ich živobytie a bezpečný návrat domov.

Kontext

Dohovor o pracovných normách v námornej doprave sa prijal v roku 2006. Tento dohovor sa do práva EÚ začlenil smernicou Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva dohoda medzi Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF). V roku 2016 Združenie vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európska federácia pracovníkov v doprave zmenili svoju pôvodnú dohodu. Komisia následne predložila návrh smernice s cieľom zosúladiť smernicu 2009/13/ES a smernicu o zodpovednostiach vlajkového štátu a presadzovaní dohovoru so zmenami dohovoru prijatými v roku 2014.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pracovnici

V členských štátoch už má platiť smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach

Pre členské štáty Európskej únie (EÚ) v pondelok uplynula lehota na transponovanie smernice o transparentných …