peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európske štrukturálne a investičné fondy: Nové podmienky prispeli k lepšiemu prostrediu pre investície

V novej správe, ktorá bola zverejnená, sa vyzdvihuje úspech piatich fondov EÚ od začiatku obdobia financovania, pričom vykonávanie programov 2014 – 2020 prebieha naplno.

Do októbra 2017 bola takmer polovica prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 vyčlenená na konkrétne projekty. Do konca roka 2016 podporu z fondov získalo takmer 793 500 podnikov a bolo vytvorených približne 154 000 nových pracovných miest.

Pomoc pri hľadaní zamestnania alebo na rozvoj zručností využilo už 7,8 milióna ľudí a zlepšila sa biodiverzita 23,5 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy. Celkom boli do konca roka 2016 vybrané dva milióny projektov financovaných z prostriedkov EÚ, čo je o milión viac ako v predchádzajúcom roku.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Európske štrukturálne a investičné fondy zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní nášho jednotného trhu. Napomáhajú rast našich hospodárstiev a sú hnacím motorom vytvárania pracovných miest a inovácie v Európe. Spájaním štrukturálnych fondov s Európskym fondom pre strategické investície sa tiež umožňuje financovanie rizikovejších, no sľubných projektov. Chcel by som vyzvať predkladateľov projektov, aby zvážili túto možnosť.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Počet projektov financovaných z EÚ sa počas jedného roka zdvojnásobil, čo ukazuje, že vykonávanie programov dosiahlo plné tempo. Európske štrukturálne a investičné fondy fungujú naplno a v nasledujúcom desaťročí budú ako vietor v plachtách Európy.“ 

Okrem nových projektov financovaných z prostriedkov EÚ v oblasti digitalizácie, sociálneho začleňovania a životného prostredia táto správa poukazuje na to, že novinky zavedené v období financovania 2014 – 2020 sa skutočne vyplatili.

Nové podmienky prispeli k lepšiemu prostrediu pre investície

Z prvého posúdenia nových predbežných podmienok pre úspešné investície („ex-ante kondicionality“) z marca 2017 vyplýva, že tieto podmienky sa skutočne stali silným podnetom na uskutočnenie reforiem v mnohých odvetviach vrátane dodržania podmienok týkajúcich sa energetickej efektívnosti alebo právnych predpisov o verejnom obstarávaní, investičného plánovania v oblasti inovácie, dopravy alebo digitálnych technológií.

Viac..  Prelomová celosvetová dohoda v záujme spravodlivejšieho zdanenia nadnárodných podnikov

V rámci obdobia financovania po roku 2020 sa plánuje ďalšie posilnenie väzby medzi investíciami EÚ a podporou štrukturálnych reforiem, ako sa uvádza v diskusnom dokumente Komisie o budúcnosti financií EÚ a v návrhoch na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe, ktoré Komisia predložila minulý týždeň.

Menej byrokracie pre príjemcov fondov

V správe sa uvádza, že členské štáty čoraz častejšie využívajú možnosti zjednodušenia rámca politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020, najmä online postupy na riadenie fondov („e-súdržnosť“), zjednodušené postupy podávania žiadostí pre podniky (tzv. jednotné kontaktné miesta) a jednoduchšie spôsoby, ako môžu prijímatelia žiadať o úhradu od EÚ.

Zjednodušenie je tiež základom úvah o štruktúre budúcej politiky súdržnosti spolu s cenným prínosom skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie, ktorú určila Komisia.

Inteligentnejšie využívanie dostupných zdrojov viedlo k zvýšeniu mobilizácie súkromného financovania

V súlade s cieľom investičného plánu mobilizovať viac investícií bol zriadený rámec na obdobie 2014 – 2020 na podporu rozsiahlejšieho využívania finančných nástrojov. Do konca roka 2016 bolo v rámci programov EŠIF na tieto nástroje pridelených 13,3 miliardy EUR, najmä na podporu malých a stredných podnikov, výskum a inovácie a nízkouhlíkové hospodárstvo.

V súčasnosti je prostredníctvom finančných nástrojov z EŠIF podporovaných viac ako 76 000 podnikov. Projekty na podporu malých a stredných podnikov, ktoré boli doteraz vybrané v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), predstavujú 11,5 miliardy EUR zo súkromných finančných prostriedkov z cieľovej sumy 42 miliárd EUR.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …