Rimantas SADZIUS
Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov vykoná audit orgánu dohľadu na trhu s poistením

Audítori sa budú zameriavať na dve hlavné oblasti činnosti orgánu EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov): dohľad nad poistným trhom, najmä opatrenia prijaté na podporu zbližovania v oblasti dohľadu, a vykonávanie stresových testov v rámci cieľa orgánu zabezpečiť finančnú stabilitu.

EIOPA je jedným z troch európskych orgánov dohľadu, ktoré boli zriadené v nadväznosti na finančnú krízu z roku 2008. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť účinnú a jednotnú mieru regulácie a dohľadu nad poistným trhom a trhom s dôchodkovým poistením v rámci EÚ: lepšie chrániť spotrebiteľov, bojovať so systémovými rizikami, obnoviť dôveru vo finančný systém a posilniť dohľad nad cezhraničnými skupinami.

Poistný trh v EÚ vlastní asi 11 biliónov EUR v aktívach a v niektorých krajinách EÚ vlastnia poisťovatelia aktíva v celkovej hodnote omnoho vyššej ako 100 % HDP ich krajiny. Účinný dohľad orgánu EIOPA má zásadný význam z hľadiska ochrany záujmov spotrebiteľov a zabezpečenia ich dôvery v poistný trh,“ uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu.

Viac..  Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Súčasťou auditu bude odborná analýza v oblasti stresových testov, ako aj prieskumy zamerané na vnútroštátne orgány a poisťovne, a návštevy poisťovacích spolkov a ďalších zainteresovaných strán.

Audit orgánu EIOPA je vysoko prioritnou úlohou v ročnom pracovnom programe na rok 2018 a uverejnenie správy sa preto očakáva pred koncom roka 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …