Rimantas SADZIUS
Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov vykoná audit orgánu dohľadu na trhu s poistením

Audítori sa budú zameriavať na dve hlavné oblasti činnosti orgánu EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov): dohľad nad poistným trhom, najmä opatrenia prijaté na podporu zbližovania v oblasti dohľadu, a vykonávanie stresových testov v rámci cieľa orgánu zabezpečiť finančnú stabilitu.

EIOPA je jedným z troch európskych orgánov dohľadu, ktoré boli zriadené v nadväznosti na finančnú krízu z roku 2008. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť účinnú a jednotnú mieru regulácie a dohľadu nad poistným trhom a trhom s dôchodkovým poistením v rámci EÚ: lepšie chrániť spotrebiteľov, bojovať so systémovými rizikami, obnoviť dôveru vo finančný systém a posilniť dohľad nad cezhraničnými skupinami.

Poistný trh v EÚ vlastní asi 11 biliónov EUR v aktívach a v niektorých krajinách EÚ vlastnia poisťovatelia aktíva v celkovej hodnote omnoho vyššej ako 100 % HDP ich krajiny. Účinný dohľad orgánu EIOPA má zásadný význam z hľadiska ochrany záujmov spotrebiteľov a zabezpečenia ich dôvery v poistný trh,“ uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu.

Viac..  Bez vojnového konfliktu mohol byť rast slovenskej ekonomiky podľa analytikov dvojnásobný

Súčasťou auditu bude odborná analýza v oblasti stresových testov, ako aj prieskumy zamerané na vnútroštátne orgány a poisťovne, a návštevy poisťovacích spolkov a ďalších zainteresovaných strán.

Audit orgánu EIOPA je vysoko prioritnou úlohou v ročnom pracovnom programe na rok 2018 a uverejnenie správy sa preto očakáva pred koncom roka 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Je veľmi sexi kopnúť si do niekoho, kto je už na zemi. Hlavne na Slovensku. …

Consent choices