unia kapitalovych trhov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Únia kapitálových trhov: Ako uľahčiť malým a stredným podnikom prístup na verejné trhy?


Komisia začína verejnú konzultáciu o tom, ako uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na verejné trhy. Financovanie MSP prostredníctvom verejných trhov sa od finančnej krízy ešte úplne nezotavilo, aj keď kótovanie na burze môže v zásadnej miere posilniť ich životaschopnosť.

Týka sa to kótovania akcií a dlhopisov na „rastových trhoch MSP“, ktoré predstavujú novú kategóriu obchodných miest pre malých emitentov.

Uľahčenie prístupu MSP k financovaniu v každom štádiu rozvoja je centrálnym prvkom únie kapitálových trhov. Dosiahlo sa už mnoho, najmä zjednodušené pravidlá týkajúce sa prospektov, ako aj požiadavky pre rastové trhy MSP, ktoré nadobudnú účinnosť v januári 2018 prostredníctvom smernice o trhoch s finančnými nástrojmi.

Je však potrebné urobiť ešte viac: počet prvotných verejných ponúk akcií MSP je dnes o polovicu nižší ako v rokoch 2005 – 2007.

Viac..  Pomoc samosprávam: eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov

Komisia chce posúdiť, či by cielené zmeny pravidiel EÚ mohli priniesť priaznivejšie regulačné prostredie na podporu kótovania MSP. Pomocou tejto konzultácie chce Komisia určiť spôsoby, ako znížiť byrokraciu a vytvoriť prostredie priaznivé pre MSP, ktoré chcú kótovať svoje akcie na verejných trhoch.

Pravidlá budú zároveň naďalej zabezpečovať ochranu investorov a integritu trhu. Konzultácia potrvá do 26. februára 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …