Domov / ĽUDIA / Eurobarometer: Najväčšie obavy Európanov sa spájajú s migráciou
migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: Najväčšie obavy Európanov sa spájajú s migráciou

Podľa nového prieskumu Eurobarometer, ktorý bol zverejnený, je stav hospodárstva podľa väčšiny Európanov dobrý. Podpora eura je na najvyššej úrovni od roku 2004 v eurozóne a optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, prevažuje nad pesimizmom.

Napokon, väčšina Európanov vníma EÚ ako miesto stability v nepokojnom svete. To sú niektoré kľúčové výsledky z posledného štandardného prieskumu Eurobarometer, ktoré boli uverejnené s výsledkami osobitného prieskumu Eurobarometer „Budúcnosť Európy“.

1. Optimizmus, pokiaľ ide o stav hospodárstva a podporu pre euro, narastá

Po prvýkrát od začiatku hospodárskej a finančnej krízy v roku 2007 majú Európania skôr pozitívny názor na súčasnú situáciu európskeho hospodárstva (48 %, +6 percentuálnych bodov od jari 2017) než negatívny (39 %, –7). Väčšina respondentov v 23 členských štátoch tvrdí, že súčasná situácia európskeho hospodárstva je dobrá (oproti 21 na jar 2017). Od jari 2017 sa pozitívne vnímanie zaznamenalo v 23 členských štátoch, s dvojmiestnym nárastom v Španielsku (39 %, +12), Portugalsku (58 %, +11) a Rakúsku (63 %, +10).

48 % Európanov sa domnieva, že súčasný stav ich národného hospodárstva je dobrý (+ 2). Ide o najvyššiu zaznamenanú úroveň od jesene 2007. Od jari 2017 sa pozitívne vnímanie národnej hospodárskej situácie zvýšilo v 19 členských štátoch s najvyššou úrovňou vo Fínsku (71 %, +12), v Slovinsku (46 %, +12), Rakúsku (77 %, +9) a Maďarsku (50 %, +9). Názory respondentov v jednotlivých členských štátoch sa však líšia, pričom v Holandsku a v Nemecku považuje stav národného hospodárstva za dobrý 91 % respondentov, zatiaľ čo v Grécku len 2 %.

V eurozóne tri štvrtiny respondentov podporujú euro (74 %, +1), čo je nová najvyššia úroveň pre túto otázku zaznamenaná od jesene 2004. 80 % respondentov alebo viac podporuje euro v siedmich krajinách: Slovensko, Belgicko, Nemecko, Španielsko, Estónsko, Írsko a Slovinsko.

2. Dôvera v Európsku úniu je naďalej vysoká

40 % Európanov vníma EÚ pozitívne; 37 % občanov vníma EÚ neutrálne, zatiaľ čo podiel Európanov, ktorí majú negatívny názor na EÚ, zostáva na nízkej úrovni (21 %). V porovnaní s jarou 2017 zostali tieto výsledky stabilné a potvrdzujú pozitívny trend zaznamenávaný od roku 2016. Väčšina respondentov vníma EÚ pozitívne v 14 krajinách, pričom najvyššie úrovne sa zaznamenali v Írsku (59 %), Bulharsku a Luxembursku (v oboch krajinách 57 %).

Dôvera k EÚ dosahuje 41 % (–1). Väčšina respondentov dôveruje EÚ v 18 členských štátoch(v porovnaní s iba 15 na jar). Dôvera k EÚ je najvyššia v Litve (64 %), Bulharsku (57 %) a Luxembursku (56 %). Od jari 2017 dôvera v EÚ vzrástla v desiatich krajinách, najvýraznejšie v Belgicku (53 %, +7), na Slovensku (48 %, +5) a v Českej republike (35 %, +5). Dôvera k EÚ klesla v 17 krajinách.

Viac..  Európsky parlament schválil rezolúciu europoslanca Hojsíka o nelegálnom obchode s domácimi zvieratami

Väčšina Európanov je optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (57 %, +1). Takýto stav sa zaznamenal takmer vo všetkých členských štátoch s výnimkou dvoch (oproti 24 na jar 2017): Grécka (60 % „pesimistické vnímanie“ oproti 37 % „optimistické vnímanie“) a Spojeného kráľovstva (48 % oproti 44 %). Optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, je najvyšší v Írsku (80 %), Luxembursku (72 %) a na Malte (70 %). Na spodnom konci rebríčka sú Francúzsko (49 %) a Taliansko (50 %).

44 % Európanov súhlasí s tým, že ich „hlas má v EÚ váhu“, pričom v prípade tohto ukazovateľa sa dosiahla nová najvyššia úroveň od jesene 2004.

Okrem toho sa 70 % Európanov cíti byť občanmi EÚ. Európania vnímajú „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (57 %) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (56 %) ako dva najpozitívnejšie výsledky EÚ.

3. Najväčšie obavy Európanov sa spájajú s migráciou, po nej nasleduje terorizmus

Prisťahovalectvo je hlavnou výzvou, ktorej EÚ v súčasnosti čelí (39 %, +1). N druhom mieste je terorizmus (38 %, –6 bodov) a so značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (17 %, –1), stav verejných financií členských štátov (16 %, –1) a nezamestnanosť (13 %, –2). Na vnútroštátnej úrovni sa ako hlavné problémy naďalej vnímajú nezamestnanosť (25 %, –4) a prisťahovalectvo (22 %, nezmenené).

4. Prieskum „Budúcnosť Európy“

75 % Európanov má pozitívny názor na Európsku úniu, najviac v Litve (91 %), Dánsku (89 %) a Holandsku (87 %).71 % Európanov si myslí, že EÚ je „miesto stability v nepokojnom svete“(+5 od roku 2016).

Kontext

„Jesenný štandardný prieskum Eurobarometer 2017“ (EB 88) sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 5. do 19. novembra 2017. V rámci prieskumu bolo oslovených 33 193 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.

Osobitný prieskum Eurobarometer 467 „Budúcnosť Európy“ sa uskutočnil prostredníctvom telefonických rozhovorov v období od 23. septembra do 2. októbra 2017. V členských štátoch EÚ bolo oslovených 27 881 respondentov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Dombrovskis, Gentiloni

Od zavedenia eura zaznamenávame najdlhšie obdobie trvalého rastu. Tento trend má pokračovať

Európska komisia uverejnila hospodársku prognózu zo zimy 2020, podľa ktorej by malo európske hospodárstvo pokračovať …