DPH
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Členské štáty musia vynaložiť viac prostriedkov na zlepšenie výberu DPH

Európska komisia uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, ktoré sa týkajú ich spolupráce s cieľom lepšieho výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb do vnútroštátnych rozpočtov. Z výsledkov vyplýva najmä skutočnosť, že pre krajiny EÚ budú mimoriadne dôležité investície do digitálnych technológií a informačných systémov, ako aj investície do ľudských zdrojov, ak chcú zlepšiť svoje verejné financie.

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a colnú úniu v tejto súvislosti uviedol: Daňové správy jednotlivých krajín by mali investovať do moderných a efektívnych digitálnych nástrojov, ak chcú vidieť zlepšenie v oblasti svojich daňových príjmov. Takisto by som ich rád vyzval, aby pokračovali v spolupráci na efektívnejšom výbere daní a účinnejšom boji proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Komisia je pripravená podporiť krajiny EÚ v ich neprestajnom úsilí.“ 

V správach sa zdôrazňuje celkový pozitívny vplyv celoeurópskej spolupráce medzi daňovými správami v oblasti výberu daní, ale takisto sa poukazuje na to, že členské štáty musia vynakladať viac prostriedkov na zlepšenie výberu DPH. Ide o problém, ktorý môže z hľadiska vnútroštátnych rozpočtov viesť k stratám do výšky 150 miliárd eur ročne.

Viac..  Martin Klus: Výsledná dohoda s Britmi musí reflektovať záujmy celej európskej 27-ičky

Takisto by sa mala zlepšiť spolupráca medzi krajinami na vymáhaní nezaplatených daní, pričom by sa malo zlepšiť využívanie nových údajov, ktoré daňové správy zhromažďujú v rámci dosiahnutého pokroku pri výmene informácií. Tento úspech by mal výrazne posilniť boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ. Komisia teraz predloží tieto zistenia členským štátom s cieľom zistiť, ako ich možno riešiť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

leyen

Správa o stave Únie: Nový akčný plán na úspešnejší boj proti rasizmu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie 2020 oznámila …