Domov / MOTORIZMUS / Cesty aj verejnú dopravu opäť podporia eurofondy
cesta
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Cesty aj verejnú dopravu opäť podporia eurofondy

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je jedným z najúspešnejších programov z hľadiska čerpania európskych fondov. Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu roka 2017 uhradených vyše 793 miliónov eur. 

„Rád konštatujem, že v našom operačnom programe ideme podľa stanovených plánov. Vďaka fondom EÚ sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I.triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú. V štyroch slovenských mestách zlepšujeme verejnú osobnú dopravu cez viaceré užitočné projekty, ktoré si cestujúca verejnosť veľmi pochvaľuje a dúfame, že aj vďaka nim ľudia presadnú z áut”povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

V OP Integrovaná infraštruktúra bolo ku koncu roka 2017 zazmluvnených 66 projektov, vďaka čomu bola prekonaná miliardová hranica kontrahovania v rámci zdrojov EÚ. Štyri veľké projekty sa na kontrahovaní podieľajú sumou 590 miliónov eur (zdroj EÚ).

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ministerstvo dopravy už v predstihu splnilo záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca budúceho roku.

V roku 2017 mohli výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave využívať obyvatelia vo viacerých regiónoch Slovenska. Do užívania motoristickej verejnosti boli odovzdané dva úseky diaľnice a jeden úsek rýchlostnej cesty: R2 Zvolen východ –  Pstruša, D3 Svrčinovec – Skalité a D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. Ukončených bolo aj niekoľko projektov na cestách I. triedy ako napríklad prvá časť obchvatu Brezna.

Viac..  Ministerstvo varuje Slovákov cestujúcich do Grécka. Krajinu sužujú rozsiahle požiare

Vďaka fondom EÚ dochádza na Slovensku aj k citeľnému rozvoju ekologických módov dopravy. Modernizácia železničnej infraštruktúry pokračuje poslednými, mimoriadne náročnými kilometrami pred Žilinou. Vo fáze výroby je 21 nových dieselových vlakových súprav, ktoré budú postupne nasadzované na trate v Banskobystrickom kraji od mája 2019 až do konca roku 2020. V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy prebiehajú nákupy trolejbusov v Prešove a Žiline. V príprave sú desiatky ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v našich najväčších aglomeráciách.

OP Integrovaná infraštruktúra postupne prechádza náročným procesom, akým je príprava veľkých projektov. Doteraz Európska komisia schválila štyri veľké projekty, z ktorých posledným je projekt  D3 Svrčinovec – Skalité.

V implementácii OP Integrovaná infraštruktúra došlo tento rok k posilneniu transparentnosti a kontroly. Zmenilo sa zloženie Monitorovacieho výboru pre OPII, ktorý je najvyšším orgánom dohliadajúcim na proces implementácie projektov. Väčšinu z členov dnes tvoria zástupcovia neštátneho sektoru (mimovládne organizácie, odborné združenia, zamestnávatelia, zástupcovia samosprávy a odborové zväzy).

Bilancia OPII za rok 2017

  •  Čerpanie: 793 mil. eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie) —> 17,18 % z celkovej alokácie
  • Zazmluvnenie: 1,28 mld. eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie) —> 27,80 % z celkovej alokácie
  • Štyri schválené veľké projekty Európskou komisiou

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plyn

Slovenský plynárenský priemysel stále väčšinovo ovláda trh s plynom

BRATISLAVA – Na slovenskom trhu s plynom si udržal dominantné postavenie Slovenský plynárenský priemysel (SPP). …