zvierata, kura, nosnice
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ uverejnili dokument o účinnosti opatrení v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Európsky dvor audítorov (EDA) uverejnil podkladový dokument o opatreniach EÚ na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a na zlepšenie koordinácie medzi činnosťami v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a spoločnou poľnohospodárskou politikou.

Podkladové dokumenty poskytujú informácie o prebiehajúcej audítorskej úlohe a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu. Každý dokument obsahuje jednu časť, v ktorej sa zainteresované osoby vyzývajú, aby sa obrátili na audítorský tím prostredníctvom vyhradenej emailovej adresy na posilnenie interaktívnejšieho prístupu.

Dokument sa zakladá na práci vykonanej v súvislosti s auditom o účinnosti opatrení EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorý v súčasnosti prebieha. Audit sa obmedzuje na hospodárske zvieratá, ktorých sa týka väčšina príslušných právnych predpisov EÚ. Odhaduje sa, že v EÚ je približne 4,5 miliardy kúr, nosníc a moriek a približne 330 miliónov kráv, prasiat, kôz a oviec. Okrem života zvierat v poľnohospodárskom podniku sa audit zameria aj na prepravu a zabíjanie zvierat.

Viac..  Ivan Štefanec: Rétorika ministra Vlčana pripomína Róberta Fica

V období rokov 2014 – 2020 sa z fondov rozvoja vidieka EÚ vyčlenilo približne 1,5 mld. EUR na platby na dobré životné podmienky zvierat. Cieľom opatrení je podporovať lepšiu úroveň životných podmienok zvierat, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ a členských štátov.

Audit zahŕňa návštevy v piatich členských štátoch: Rumunsko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko a Nemecko. Audit vedie člen Dvora audítorov Janusz Wojciechowski a uverejnenie správy je naplánované na koniec roka 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Je veľmi sexi kopnúť si do niekoho, kto je už na zemi. Hlavne na Slovensku. …

Consent choices