EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POĽNOHOSPODÁRSTVO / Audítori EÚ uverejnili dokument o účinnosti opatrení v oblasti dobrých životných podmienok zvierat
zvierata, kura, nosnice
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ uverejnili dokument o účinnosti opatrení v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Európsky dvor audítorov (EDA) uverejnil podkladový dokument o opatreniach EÚ na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a na zlepšenie koordinácie medzi činnosťami v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a spoločnou poľnohospodárskou politikou.

Podkladové dokumenty poskytujú informácie o prebiehajúcej audítorskej úlohe a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu. Každý dokument obsahuje jednu časť, v ktorej sa zainteresované osoby vyzývajú, aby sa obrátili na audítorský tím prostredníctvom vyhradenej emailovej adresy na posilnenie interaktívnejšieho prístupu.

Dokument sa zakladá na práci vykonanej v súvislosti s auditom o účinnosti opatrení EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorý v súčasnosti prebieha. Audit sa obmedzuje na hospodárske zvieratá, ktorých sa týka väčšina príslušných právnych predpisov EÚ. Odhaduje sa, že v EÚ je približne 4,5 miliardy kúr, nosníc a moriek a približne 330 miliónov kráv, prasiat, kôz a oviec. Okrem života zvierat v poľnohospodárskom podniku sa audit zameria aj na prepravu a zabíjanie zvierat.

Viac..  100 dní do eurovolieb: Občania majú možnosť vyjadriť svoj názor a motivovať ďalších k účasti

V období rokov 2014 – 2020 sa z fondov rozvoja vidieka EÚ vyčlenilo približne 1,5 mld. EUR na platby na dobré životné podmienky zvierat. Cieľom opatrení je podporovať lepšiu úroveň životných podmienok zvierat, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ a členských štátov.

Audit zahŕňa návštevy v piatich členských štátoch: Rumunsko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko a Nemecko. Audit vedie člen Dvora audítorov Janusz Wojciechowski a uverejnenie správy je naplánované na koniec roka 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jourova

Komisia: Musíme zabezpečiť, aby špinavé peniaze z iných krajín neprenikali do nášho finančného systému

Komisia prijala nový zoznam 23 tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja …