EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / TECHNOLÓGIE / EÚ chce investovať 1 miliardu EUR do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov
Mariya Gabriel
Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union.

EÚ chce investovať 1 miliardu EUR do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov a prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť.

Krok má rozhodujúci význam pre konkurencieschopnosť EÚ a jej nezávislosť v dátovom hospodárstve. V súčasnosti európski vedci a priemysel čoraz častejšie spracúvajú údaje mimo EÚ, lebo výpočtový čas dostupný v EÚ nezodpovedá ich potrebám. Tento nedostatok nezávislosti ohrozuje súkromie, ochranu údajov, obchodné tajomstvá a vlastníctvo údajov – najmä na účely citlivých aplikácií.

Nový právny rámec a štruktúra financovania – spoločný podnik EuroHPC – bude slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v celej Európe. Navyše bude podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch.

Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci približne 486 miliónov EUR a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa do roku 2020 mala investovať 1 miliarda EUR z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Superpočítače sú hybnou silou digitálneho hospodárstva. Ide o náročné preteky a EÚ v súčasnosti zaostáva: v svetovej hornej desiatke nemáme žiadne superpočítače. Vďaka iniciatíve EuroHPC chceme do roku 2020 vytvoriť európskym výskumníkom a podnikom špičkovú superpočítačovú kapacitu, aby mohli vyvíjať technológie, ako je umelá inteligencia, a budovať každodenné aplikácie budúcnosti v oblastiach, ako sú zdravie, bezpečnosť alebo inžinierstvo.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová dodala: „Superpočítače sú už dnes oporným bodom významného pokroku a inovácií v mnohých oblastiach, ktoré priamo ovplyvňuj každodenný život Európanov. Môžu nám pomôcť pri efektívnejšom budovaní personalizovanej medicíny, úspore energie a boji proti zmene klímy. Lepšia európska superpočítačová infraštruktúra má veľký potenciál pre tvorbu pracovných miest a je kľúčovým faktorom pri digitalizácii priemyslu a zvyšovaní konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.“

Prínosy superpočítačov

Vysokovýkonná výpočtová technika je rozhodujúcim nástrojom na chápanie závažných vedeckých a spoločenských výziev a reagovanie na ne. Príkladom je včasná diagnóza a liečba chorôb alebo vývoj nových liečebných postupov založených na personalizovaných a presných medicínskych postupoch. HPC sa používa aj na prevenciu a riadenie rozsiahlych prírodných katastrof, najmä na predpovedanie trás hurikánov či na simulácie zemetrasení.

Infraštruktúra EuroHPC poskytne európskemu priemyslu – a najmä malým a stredným podnikom – lepší prístup k superpočítačom, aby mohli vyvíjať inovatívne produkty. Používanie vysokovýkonných superpočítačov má rastúci vplyv na priemyselné odvetvia a podniky, pretože výrazne zefektívňuje cykly navrhovania produktov a výroby, urýchľuje vypracúvanie nových materiálov, minimalizuje náklady, zvyšuje efektívnosť využívania zdrojov a skracuje a optimalizuje rozhodovacie procesy. Napríklad cykly výroby automobilov možno vďaka superpočítačom skrátiť zo 60 mesiacov na 24.

Viac..  Británia môže zrušiť brexit aj bez súhlasu členských krajín EÚ, potvrdil súd

Vysokovýkonná výpočtová technika má veľký význam aj pre národnú bezpečnosť a obranu, napríklad pri vývoji komplexných šifrovacích technológií, sledovaní kybernetických útokov a reagovaní na ne, využívaní účinných forenzných metód či jadrových simuláciách.

Výskum a inovácie a zodpovedajúca infraštruktúra

Iniciatíva bude združovať investície na vytvorenie infraštruktúry špičkových superpočítačov a veľkých dát (big data) v Európe. Cieľom spoločného podniku EuroHPC je nadobudnúť systémy s predexaflopovou výkonnosťou (sto miliónov miliárd alebo 1017 výpočtov za sekundu) a podporovať vývoj exaflopových výkonnostných systémov (trilión alebo 1018 výpočtov za sekundu) založených na technológiách EÚ do roku 2022 alebo 2023.

Spoločný podnik bude realizovať tieto činnosti:

  1. Nadobudnutie a prevádzka dvoch špičkových superpočítačových strojov s predexaflopovou výkonnosťou a aspoň dvoch stredne výkonných superpočítačových strojov (schopných zhruba 1016 výpočtov za sekundu) a poskytovanie a riadenie prístupu k týmto superpočítačom širokej škále verejných a súkromných používateľov počínajúc rokom 2020.
  2. Výskumno-inovačný program zameraný na HPC: cieľom je podporiť rozvoj európskych supervýkonných výpočtových technológií vrátane prvej generácie európskej mikroprocesorovej technológie s nízkou spotrebou energie a spoločné dizajnovanie európskych exaflopových strojov, ako aj zlepšovať kvalitu aplikácií, podporovať rozvoj zručností a propagovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

Spoločný podnik EuroHPC bude v prevádzke od roku 2019 do roku 2026. Plánovanú infraštruktúru budú spoločne vlastniť a prevádzkovať členovia. V prvom kroku pôjde o krajiny, ktoré podpísali vyhlásenie EuroHPC (pozri zoznam nižšie), a o súkromných členov z akademickej obce a priemyslu. Ostatní členovia sa k tejto spolupráci môžu pripojiť kedykoľvek v závislosti od ich finančného príspevku.

Súvislosti

Komisia od roku 2012 podporuje iniciatívy EÚ v tejto oblasti, medzi ktoré patrí:

  • európska iniciatíva v oblasti cloud computingu z 19. apríla 2016, ktorá je súčasťou jej stratégie digitalizácie európskeho priemyslu a ktorá vyzýva na vytvorenie najväčšieho európskeho ekosystému veľkých údajov, ktorá by sa opierala o špičkovú infraštruktúru HPC, údajov a sietí,
  • vyhlásenie o EuroHPC, ktoré počas Digitálneho dňa v Ríme 23. marca 2017 podpísalo sedem členských štátov (Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko). V roku 2017 sa k nim pridalo Belgicko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko a Švajčiarsko. Tieto krajiny sa dohodli na vybudovaní celoeurópskej integrovanej exaflopovej superpočítačovej infraštruktúry. Ostatné členské štáty a pridružené krajiny sa vyzývajú, aby takisto podpísali vyhlásenie o EuroHPC.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ladislav Miko predstavuje námestie v Detve, ktoré zrekonštruovali za európske peniaze

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku predstavuje námestie v Detve, ktoré zrekonštruovali z eurofondov. Zdieľaj …