benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO:© European Union- EP.

Monika Beňová: Pri podpore tzv. čistej energie musí byť prvoradá energetická efektívnosť

Úvod prvého tohtoročného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj otázkam ohľadom využívania tzv. čistej energie. Poslanci sa budú zaoberať revíziou smernice o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie, smernice o energetickej efektívnosti a ďalším fungovaním energetickej únie.

Dôraz v prípade využívania tzv. čistej energie má byť kladený na dosahovanie energetických úspor. Energetická efektívnosť tu musí byť na prvom mieste. Na zaistenie energetických potrieb obyvateľstva, ako aj naplnenie existujúcich cieľov v prípade obnoviteľných zdrojov bude potom potrebné omnoho menej inštalácií,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová.

Zároveň platí, že posilňovanie energetickej efektívnosti a využívanie alternatívnych zdrojov posilňuje energetickú bezpečnosť a prispieva k znižovaniu závislosti členských štátov Európskej únie (EÚ) od importu fosílnych palív z tretích krajín.

Ciele v prípade energetiky a zmeny klímy vyplývajúce zo stratégie Európa 2020 sa postupne darí napĺňať. EÚ si bude chcieť udržať v tejto oblasti globálne vodcovstvo aj po roku 2020. Dôležité pri stanovaní nových cieľov je však rešpektovanie rozhodnutí lídrov členských krajín, ktoré prijali v rámci Európskej rady,“ zdôraznila poslankyňa.

Viac..  M. Hojsík: Ak by celý svet žil tak ako Slovensko, potrebovali by sme tri planéty

Nevyhnutná je aj nezáväznosť, podpora konkurencieschopnosti a dôraz na flexibilitu, pretože každý štát má potenciál v niečom inom. V prípade energetickej únie bude témou zefektívnenie jej riadenia. Týka sa to zlepšenia právnej regulácie, monitorovania a súvisiaceho znižovania administratívnej záťaže, čo by mali v dobrom pocítiť jednotlivé členské štáty,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

obnovitelne zdroje energie

Tristo miliárd z EÚ na využívanie obnoviteľných zdrojov. Časť peňazí dostane aj Slovensko

Európska únia chce urýchliť odklon od fosílnych palív z Ruska a motivovať členské štáty, aby …