Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Deti nesmú byť rukojemníkmi vybavovania si účtov svojich rodičov


Prebiehajúce plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) bude v rámci tohto týždňa venované aj úprave nariadenia známeho pod označením Brusel IIa. To je základom justičnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti rodinných, manželských vecí a vo veciach rodičovských práv.

Navrhované zmeny majú priniesť odstránenie existujúcich prekážok voľného pohybu súdnych rozhodnutí, zrýchlenie postupov a zlepšenie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa. Dôležitou snahou je účinne predchádzať únosom detí rodičmi, ktorí pochádzajú z rôznych štátov,“ priblížila poslankyňa EP Monika Beňová. Zároveň, pokiaľ už k takejto situácii dôjde, zabezpečiť čo najrýchlejší návrat takýchto detí do krajiny pôvodu.

Deti v žiadnom prípade nesmú byť rukojemníkmi vybavovania si účtov medzi bývalými manželmi, či partnermi s rozličným občianstvom,“ zdôraznila europoslankyňa. Súčasťou úprav je aj zjednotenie pravidiel z hľadiska možnosti vypočuť dieťa. Ide o citlivú otázku, no je potrebné, aby úrady za istých okolností vedeli v primeranej miere zohľadniť názor a postoje dieťaťa,“ vysvetlila.

Viac..  V. Bilčík: Spôsob zamestnávania redaktorov RTVS ohrozuje slobodu a nezávislosť verejnoprávneho spravodajstva

Zlepšiť by sa mala aj spolupráca medzi ústrednými orgánmi jednotlivých členských krajín kompetentných v tejto oblasti konať. Ide o to, aby urýchlenie návratových procesov takýchto detí nebrzdila akákoľvek prebytočná byrokracia,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …