mikolasik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: European Union, Archív MM.

Europoslanec Mikolášik: Európa nabrala druhý dych, aj Slovensko má čo ponúknuť

Európsku úniu v tomto roku čaká niekoľko výziev a nových tém na prerokovanie. Nové plány a vízie načrtol europoslanec Miroslav Mikolášik.

Čo čaká Európu v roku 2018? 

Európa sa skonsolidovala. Od krízy, keď sme museli požičiavať Grécku prešli štyri roky. Vtedy sme riešili skôr veci na prežitie. Som presvedčený, že aj napriek turbulenciám počas vyjednávania s Veľkou Britániou dopadne odchod krajiny z EÚ dobre. Briti majú na zreteli zásadu, ktorú hovorí aj hlavný vyjednávač pre EÚ Michel Barniere: keď niekto odchádza z Únie, nemôže to pre neho byť výhodnejšie, ako pre tých, ktorí Úniu tvoria. Musia zaplatiť cenu za nápad ísť preč. Máme určité informácie, že slovenskí občania, ktorí sú dlhodobo, ale aj kratšie v Británií by sa nemali stať predmetom diskriminácie napríklad v oblasti poberania sociálnych, zdravotných alebo penzijných dávok. V marci by sa mali konkretizovať obrysy ohľadom obchodných vzťahov a toho, akým spôsobom budú ošetrené. Musím povedať, že Európa po krízach naberá dych. V ekonomickom raste sme predbehli aj Spojené štáty. Za toto funkčne obdobia bolo vytvorených viac než osem miliónov nových pracovných miest, a to aj vďaka inštitúcií EÚ a príspevku európskeho fondu pre strategické investície.

Existuje plán prijímania návrhov?

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom stanovuje zoznam opatrení, ktoré ide prijať v každom roku. Už počas minulého roka sa riešil zoznam opatrení pre rok 2018. Pri príprave zoznamu Komisia vychádzala z výsledkov konzultácií medzi Európskym parlamentom a Radou Európy. Akcie plánované na tento rok sú taktiež založené na tzv. Bratislavskej deklarácií. Práve v Bratislave sa začala nová éra Únie. Momentálne máme minimálne 26 nových iniciatív na rok 2018. Spomeniem niektoré: legislatívne opatrenia na dokončenie práce v prioritných oblastiach politiky, aby Únia a Rada Európy mohli dokončiť prácu ešte pred voľbami. Ako druhé sa v pracovnom programe prezentujú ambiciózne opatrenia a iniciatívy, ktoré sú viac zamerané na budúcnosť a majú formovať budúcnosť novej únie do roku 2025. Komisia bude pokračovať vo vykonávaní akčného plánu pre obehové hospodárstvo , pre energetickú úniu, úniu kapitalových trhov a hospodársku a menovú úniu.

Ako to bude s rozpočtom na rok 2018?

Viac..  Michal Šimečka: Rozmach počítačových hier je globálny fenomén, musíme však viac chrániť deti

Čo sa týka rozpočtu, záväzky boli stanovené na 160 miliárd a platby na 144. Rozpočet podpísal aj predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Parlament získal o 116 miliárd eur viac na podporu zamestnanosti mladých, tiež  sa podarilo podporiť programy, ktoré sa považujú za kľúčové na podporu rastu zamestnanosti napríklad Erasmus a podpora malých a stredných podnikov. Ako vieme, práve tie tvoria chrbtovú kosť národného hospodárstva, v Európe ako aj na Slovensku. Malé a stredné podniky robia 80 percent ekonómie.

Každý rok je venovaný istej téme, tento rok je venovaný európskemu kultúrnemu dedičstvu, ako sa to odrazí v parlamente?

Prioritou sú ekonomika, zamestnanosť, financie, energetika. Stále máme na stole migračnú politiku. To sú všetko veci, ktoré nás najviac tlačia. Kultúra je nadstavba, tak ako to je v živote bežnej rodiny. Najprv musíme rodinu zabezpečiť, musíte mať teplo a vodu, strechu nad hlavou. Aj s úniou je to podobne. Je to dom, ktorý má rovnaké priority. Hudba, maľba, folklór, to všetko je nadstavba. Ja sám som veľmi kultúrne založený a chcem, aby sa kultúra z Európy nevytratila tak, ako sa vytráca z Ameriky, ako nie je prítomná v ázijských krajinách. Ak je nejaký priestor s bohatou kultúrou, tak je to práve Európa. Tento rok bol vyhlásený za rok kultúry. Budeme apelovať na obyvateľov, aby sa zamysleli nad tým, kedy boli naposledy v divadle, či boli na výstave, pozreli si ocenený film, či čerpali z kultúrneho dedičstva. Je potrebné sa na chvíľu zastaviť a splniť si duchovno-kultúrne potreby. Len chcem podčiarknuť, že prínos Slovenska je veľmi bohatý a myslím, že kontinuálne prinášame ďalšie veci.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Miroslav Mikolášik

O ivi

Avatar

Odporúčame pozrieť

brexit

Europarlament a Rada sa dohodli na presadzovaní dohôd medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) sa predbežne dohodli na pravidlách presadzovania dohôd …

Consent choices