Miroslav MIKOLASIK
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: © European Union.

Miroslav Mikolášik: Kiež sa plány Agendy 2018 premenia na výsledky

Európa znovu viditeľne naberá na sile. Jej hospodárstvo – s rastom na úrovni viac než 2 % pre EÚ  ako  celok  a 2,2 %  pre  eurozónu  – predbehlo  za ostatné dva roky  aj  Spojené  štáty. V  súčasnom  funkčnom  období  bolo  vytvorených  viac  než osem miliónov  pracovných  miest. Plán na rok 2018 sa však s úspechom nemieni uspokojiť. 

Za rastúce hospodárstvo Európa vďačí inštitúciám EÚ, príspevku Európskeho fondu pre strategické investície, zárukám pre mladých ľudí, európskym štrukturálnym a investičným fondom a menovej politike Európskej  centrálnej  banky. Európska komisia podľa jej predsedu Jeana-Claudea Junckera predložila už 80 % návrhov, ktoré v tomto zložení prisľúbila pri nástupe do úradu. „Teraz musí byť prioritou transformácia týchto návrhov na právne predpisy a ich zavedenie do praxe,“ zdôraznil pri pohľade na najbližšie mesiace. To celkom jasne určuje aj charakter plánov i úloh v tomto roku.

Komisia chce dokončiť, čo začala, ambiciózna je však aj v plánovaní

Komisia každý rok predstavuje pracovný program so zoznamom opatrení, ktoré počas neho prijme. Keď tvorila ten na rok 2018, vychádzala z piatich oblastí:

(1.) z výsledkov konzultácií s Európskym parlamentom a Radou (v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva),

(2.) z rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou,

(3). z vyhlásenia o zámere, ktoré zaslali predseda Komisie Juncker a prvý podpredseda Komisie Timmermans vlani 13. septembra v nadväznosti na prednesenú správu o stave Únie,
(4.) z Bratislavskej deklarácie zo septembra 2016,

(5.) z Rímskej deklarácie z 25. marca 2017, prijatej pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv.

Dôležitejší je však záver, na ktorý sa treba pozrieť v dvoch rovinách. Široký základ inšpiroval tvorcov zamerať 26 nových iniciatív v pracovnom programe na rok 2018 na dva ciele: dokončiť začaté a abmiciózne naplánovať nové dlhodobé kroky.

Viac..  Ivan Štefanec: Poľnohospodárska politika prejde veľkým prerodom

Dokončiť chce prácu v prioritných oblastiach politiky, ktoré budú predložené do mája 2018. Cieľom je, aby Európsky parlament a Rada mohli dokončiť legislatívnu prácu ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019. Ambiciózne opatrenia a iniciatívy majú formovať budúcnosť novej Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr.

Urýchlene treba prijať 66 návrhov, viac peňazí pôjde na podporu zamestnanosti

Rozpočet na rok 2018 počíta so záväzkami vo výške 160,1 mld. eur a platbami vo výške 144,7 mld. eur (hlasovalo zaň 295 poslancov, 154 bolo proti a 197 sa zdržalo.) Parlament získal o 116,7 mil. eur viac na podporu zamestnanosti mladých a podarilo sa mu posilniť programy, ktoré považuje za kľúčové na podporu rastu zamestnanosti, ako napríklad Horizont 2020 (+110 mil.), Erasmus + (+24 mil.) a COSME (podpora MSP, + 15 mil.).

Aby Komisia dosiahla konkrétne výsledky, počíta so 66 prioritnými návrhmi v štádiu schvaľovania, ktoré predložila v ostatných dvoch rokoch. Tie treba urýchlene prijať Európskym parlamentom a Radou.

Na posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií bude Komisia pokračovať vo vykonávaní akčného plánu pre obehové hospodárstvo a vo vytváraní digitálneho jednotného trhu, energetickej únie, únie kapitálových trhov, hospodárskej a menovej únie a bankovej únie.

Je dobré mať na stole položenú víziu, aby sme sa k nej mohli vrátiť v dôležitejšej chvíli. Pri pohľade na tohtoročný pracovný program Komisie to bude budúcoročná rekapitulácia so silnou konfrontáciou s tým, čo dostalo reálnu tvár. Dôležité je mať to pred očami. Kľúčovejšie môcť sa dotknúť výsledkov.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil europoslanec Miroslav Mikolášik

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …