Zaborska
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Zdravotná starostlivosť v Afrike je na pleciach ich štátnikov. Európska únia ponúka pomocnú ruku


Európska únia rokovala s africkými krajinami na viacero tém, ktoré boli rozdelené do troch výborov, a to do finančného výboru, ekonomického výboru a do sociálneho výboru spojeného s výborom pre životné prostredie. Na Haiti bola prijatá správa o zdravotnej starostlivosti, ktorej spravodajkyňou za Európsku úniu bola europoslankyňa Anna Záborská. Po prijatí bola správa prerokovaná na pléne Európskeho parlamentu, kde bola schválená.

Ako ste spokojná s prijatím správy o zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá na Haiti v rámci sociálneho výboru a výboru pre životné prostredie?

Výber krajiny nepovažujem za najšťastnejšiu voľbu. Nevyhovala jednak infraštruktúrou, čo sa odzrkadlilo aj na tom, že prišla asi len tretina poslancov, ktorí sú členmi delegácie, rokovania som sa priamo nezúčastnila ani ja. Správa bola pripravená do detailov, medzi kolegami najmä z rozvojových krajín vzbudila záujem. Téma bola určite dobre zvolená, pretože nedostatočná zdravotná starostlivosť a úmrtnosť detí, najmä na nedostatok liekov, sú jeden z hlavných problémov rozvojových krajín. Vo viac ako dvadsiatich pozmeňovacích návrhoch som sa snažila nájsť spoločné body a dať ich do uceleného celku.

Čo bolo hlavným cieľom správy o zdravotnej starostlivosti?

My, ktorí sme na správe pracovali, sme sa snažili v prvom rade pomenovať, prečo je zdravotná starostlivosť v týchto oblastiach nedostatočná. Je to kombináciou chudoby, nízkej úrovne zdravotného povedomia obyvateľstva, chýbajúcou infraštruktúrou, nedostatkom pitnej vody, elektrickej energie, ciest, nedostatokzdravotníckeho personálu. Ľudia v týchto oblastiach majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti, pretože vo väčšine krajín nie je zdravotné poistenie, neexistuje tam systém zdravotného poistenia, mnohé skupiny obyvateľstva sú sociálne vylúčené, diskriminované a toto všetko pôsobí nielen na prevenciu, ale aj na liečbu ochorení. V správe sme ďalej upozornili na to, aká dôležitá je liečba, základná zdravotná starostlivosť, pretože tým, že sa predlžuje priemerná dĺžka života, tak to vplýva aj na hospodárstvo, a to je účel rozvojovej politiky aj v afrických krajinách. Kontroverzné ohlasy vzbudili otázky, ktoré sa týkali liečby a prístupu k infekčným ochoreniam, či prístup k reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu.

Prečo to podľa vás doteraz nefungovalo?

Je to problém spolupráce medzi členskými krajinami Africkej únie, ale aj spoľahlivosti zdrojov informácií, výmeny skúseností, upozorňovaní o ohniskách infekčných chorôb. V prípade eboly spočívalo najviac úmrtí najmä v nedostatku informácií, v zlej infraštruktúre a v zlom hygienickom prostredí, ale aj v tom, že domorodí obyvatelia sa stránili toho, starať sa o svojich chorých. Ďalším problémom je “únik mozgov” z Afriky. Európske krajiny sú pre absolventov medicíny z týchto krajín veľmi atraktívne, preto tí, ktorí získajú zdravotnícke vzdelanie odchádzajú do Európy. Určite by bolo lepšie, ak by sa lekári stabilizovali v rozvojových krajinách.

U nás kontroverzná tradičná medicína je v afrických krajinách stále v obľube. Dotýkala sa správa aj tejto témy?

Pomerne veľa afrických kolegov sa snažilo do správy dostať istý prínos v podobe tradičnej medicíny. Samozrejme, že ju preferujú, pretože je či už z hľadiska bezpečnosti alebo nákladovosti pre nich výhodná, z časti je to aj zvyk. Svetová zdravotnícka organizácia vydala stratégiu pre tradičnú medicínu na obdobie 2014 – 2023. Treba sa na to sústrediť. Ani ja nie som úplne proti tradičnej medicíne, a tým nemyslíme šamanstvo alebo čarovanie, ale nemôžeme ňou nahrádzať konvenčnú biomedicínu v súvislosti s liečením infekčných chorôb. Treba povedať, že veľká časť zdravotnej starostlivosti v týchto krajinách spadá do súkromného sektora. Nielenže tam nie je zdravotné poistenie, ale aj štátna zdravotná politika je na veľmi nízkej úrovni. Rovnako je to aj s prístupom k liekom, tým, že tam nie je zdravotné poistenie, pacienti si musia za lieky platiť. Odhaduje sa, že až 80 % príjmu rodiny, ide na zdravotnú starostlivosť, to znamená, že ten, kto príjem nemá, nemá ani zdravotnú starostlivosť. V mnohých prípadoch je táto situácia zneužívaná a servis je predražený.

Hovorilo sa aj o tom, že by mala byť zdravotná starostlivosť zadarmo?

Zazneli aj také názory, no ťažko my môžeme z Európy niečo nariaďovať. V tejto správe sme sa snažili skôr podať všeobecnejší pohľad na situáciu. Odkedy som v Európskom parlamente, tak som sa snažila, aby v niektorej správe zaznel prínos nielen pre vzdelanie, ale aj pre zdravotnú starostlivosť charitatívnych organizácií. V tejto správe sa mi to skutočne podarilo. Ďalším z mojich pozmeňovacích návrhov bolo vzdelávanie pre stredných zdravotných pracovníkov a ošetrovateľov, pretože je tam málo lekárov, ktorí sa často nedostanú do odľahlých miest. Dobre vyškolení zdravotnícki pracovníci a ošetrovatelia tak môžu zachrániť mnoho životov.

Dá sa očakávať financovanie a implementovanie tejto správy v afrických regiónoch už tento rok?

Európska únia sa podieľa na financovaní zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Tým, že je Európska únia podpísaná pod správou, tak rozvojové krajiny môžu žiadať finančné prostriedky. Ako príklad slúžia budovy, ktoré by mali slúžiť ako zdravotnícke zariadenia, no je problém s ich vybavením, čo by mohla vyriešiť táto správa. Najväčšia ťarcha leží na rozvojových krajinách. V prvom rade sa štátni predstavitelia týchto rozvojových krajín musia podieľať na tom, aby sa situácia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti zlepšila.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Na 10 % je proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných iba 15 afrických štátov

Z dovedna 54 afrických štátov iba pätnásť dosiahlo globálny cieľ úplného zaočkovania 10 % ich …