romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Podľa Európskeho výboru pre sociálne práva je v SR vysoká chudoba medzi Rómami

BRATISLAVA – Miera chudoby v Európe je neprijateľne vysoká a opatrenia na odstránenie tohto problému sú nedostatočné. Uviedol to Európsky výbor pre sociálne práva vo výročnej správe, ktorú zverejnil. Výbor uviedol, že v rámci 33 európskych krajín pri posudzovaní dodržiavania jednotlivých kapitol Európskej sociálnej charty zistil v 228 prípadoch súlad s chartou, v 175 prípadoch jej porušovanie a v 83 prípadoch nemohol situáciu zhodnotiť pre nedostatok informácií.

V prípade Slovenskej republiky výbor konštatoval, že v rokoch 2012 až 2015 v deviatich hodnotených aspektoch bolo Slovensko v súlade s Európskou sociálnou chartou, ale v deviatich aspektoch podľa výboru SR s chartou v súlade nebola. Situácia nebola v súlade napríklad s niektorými odsekmi článku 12 charty, ktorý hovorí o práve na sociálnu bezpečnosť. Napríklad minimálna úroveň dávok v nezamestnanosti podľa výboru bola neadekvátna.

Zároveň podľa výboru situácia na Slovensku nebola v súlade ani s niektorými odsekmi článku 30 charty, ktorý sa zaoberá ochranou pred chudobou a sociálnym vylúčením. Konštatoval totiž, že v SR v rokoch 2012 až 2015 neexistoval celkový a koordinovaný prístup na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Výbor si všíma, že chudoba v rámci rómskej menšiny je mimoriadne vysoká, a to šesťkrát vyššia v porovnaní s celkovou populáciou, pričom je tiež vyššia ako v iných štátoch s početnou rómskou menšinou (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko).

Viac..  Nezamestnanosť v únii v októbri zotrvala na hodnote 6,7 %

Pokiaľ ide o právo na ochranu zdravia, výbor uviedol, že nezistil dostatočné opatrenia na zníženie počtu predčasných úmrtí. Výbor si všíma, že podľa zdravotníckej štatistiky Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2012 bolo Slovensko medzi členskými krajinami OECD na prvom mieste v úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia a na piatom mieste v úmrtnosti na rakovinové ochorenia. Preto zopakoval žiadosť o informácie o opatreniach na riešenie problému týchto ochorení. Zatiaľ na základe nedostatku informácií dospel k záveru, že situácia v krajine v tejto oblasti nie je v súlade s chartou.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …