Galko
Ľubomír Galko. PHOTO: Redakcia / archív ĽG.

Ľubomír Galko: Modernizácia a vyzbrojovanie v Ozbrojených silách SR


Hoci došlo v uplynulých rokoch k niekoľkým rozhodnutiam o nákupoch vojenskej techniky v záujme zlepšenia kvality OS SR, jej celkový stav ostáva naďalej na kritickej hranici. 

Modernizácia a vyzbrojovanie – súčasný stav:

Do roku 2020 bude väčšina techniky a materiálu po dobe svojej životnosti, čo môže ohroziť plnenie základných úloh pri zabezpečovaní obranyschopnosti SR. Odsúvanie dôležitých rozhodnutí v súvislosti s modernizáciou Pozemných síl aj Vzdušných síl OS SR prehlbuje tento nepriaznivý stav, ktorý zasahuje takmer všetky druhy síl a ich výzbroje. Zároveň veľká čas techniky nespĺňa požiadavky pre jej použitie v dôsledku chýbajúcich náhradných dielov, väčších či menších opráv alebo revízií.

Modernizácia a vyzbrojovanie – želaný stav: 

Komplexné prezbrojenie techniky OS SR je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia obranyschopnosti SR. To si vyžaduje vyčlenenie adekvátnych finančných zdrojov a ich strednodobú garanciu vládou, rýchle a kvalifikované rozhodnutia a zosúladenie všetkých súvisiacich procesov. Okrem rozhodujúcich zbraňových systémov je potrebné priebežne modernizovať aj ďalšie súčasti výzbroje, ale aj osobnú výstroj vojakov.

Pri modernizácii a vyjednávaní treba pamätať na zabezpečenie celého životného cyklu techniky, samotný nákup je len počiatočná fáza (to sa týka aj nákladov na servis a prevádzku). Na modernizáciu je potrebné vyčleňovať prostriedky vo výške minimálne 20% obranného rozpočtu v súlade s metodikou NATO.

Čo môžeme spraviť k dosiahnutiu želaného stavu – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohlo nasledujúcich osem krokov :

  1. Prezbrojenie pozemných síl vozidlami 4×4 a 8×8 v súlade s už pripravenými kvantifikáciami a plánmi: Bojové obrnené vozidlo 8×8 – 400 ks a Viacúčelové taktické vozidlo 4×4 – 81 ks, rátane prezbrojenia mechanizovanej brigády. Rozpočet: 1,2 mld. eur na dobu 10 rokov. Je však nevyhnutné hľadanie takých riešení, ktoré sú overené v krajinách členských štátov NATO a EÚ.  Do procesu treba zapojiť subjekty slovenského obranného priemyslu, avšak len na princípe výhodnosti, transparentnosti a efektívnosti, napríklad národnou súťažou na subdodávky v rámci Priemyselnej spolupráce pri medzinárodných tendroch a podobne. Pri tomto projekte je potrebné prihliadnuť aj na jeho rozpracovanosť v aktuálnom čase tak, aby boli minimalizovali náklady naň vynaložené;
  2. Modernizácia 3D rádiolokátorov stredného dosahu (6 kusov), malého dosahu (5 kusov) a prehľadových letiskových rádiolokátorov (3 kusy) v súlade s doterajšími plánmi – vysoká priorita. Rozpočet: 76 miliónov eur na dobu 13 rokov (stredný dosah), 65 miliónov eur na dobu 8 rokov (malý dosah) a 18 miliónov eur na dobu 4 rokov (prehľadové letiskové rádiolokátory);
  3. Modernizácia stíhacieho letectva tak, aby nedochádzalo k predlžovaniu abonentnej zmluvy na prevádzkovanie stíhačiek Mig-29 a tým predlžovaniu závislosti na ruskej technike, s cieľom zabezpečenia strojov pre OS SR, ktoré budú kompatibilné so strojmi našich spojencov v Severatlantickej aliancii. Prioritne je vhodné zvažovať obstaranie nákupom či lízingom aspoň 12 kusov novej techniky (Gripen alebo F16) – vysoká priorita. Rozpočet: 1,05 mld eur na obdobie 10 rokov. Letka 12 ks je minimum a zároveň optimum, aby sa dali „točiť“ 4×3 kusy – oprava, tréning, servis;
  4. Modernizácia ďalších vrtuľníkových síl (aspoň ďalších 9 kusov) ľahším typom vrtuľníka (Bell, Agusta Westland, resp. iné), určeným na výcvik, prepravu a činnosť leteckej a pátracej záchrannej služby. Súčasné dovybavenie už obstaraných vrtuľníkov UH 60 Black Hawk podľa požiadaviek vzdušných síl (podvesy na umiestnenie výzbroje, sebaochrana) – stredná priorita
  5. Modernizácia protitankových kompletov dovybavením dostatočného počtu protitankových striel na ničenie pohyblivých aj stacionárnych cieľov – stredná priorita;
  6. Modernizácia protiraketovej obrany SR – nahradenie S300 a systému KUB protiraketovým systémom novej generácie (medzinárodná súťaž, napríklad Patriot – USA, MEADS – Medium Extended Air Defense System – medzinárodný produkt) – stredná priorita;
  7. Zrušenie tankového vojska – priebežne, nahradenie pásovou obrnenou technikou (medzinárodná súťaž – zakúpenie 30 ks pásových vozidiel – napríklad americký Bradley, nemecká Puma…) so zachovaním ambície naplno splniť záväzky v rámci Cieľov spôsobilostí NATO – stredná priorita;
  8. Dokončenie prezbrojenia OS SR ručnými zbraňami, rovnako tak zabezpečenie nákupu munície a náhradných dielov v zmysle požiadaviek OS SR – priebežne. 
Viac..  Eugen Jurzyca: Európska únia by mala spolufinancovať základné a stredné školstvo

(Text je súčasťou pripravovanej publikácie „Spravme Slovensko bezpečnejším“)

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ľubomír Galko, exminister obrany a podpredseda SaS.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20 miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. …