Zaborska
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Anna Záborská: Na internete sme všetci zákazníkmi z EÚ a obchodníci to musia rešpektovať

Plénum Európskeho parlamentu dnes odhlasovalo návrh nariadenia, ktoré by malo znamenať koniec geografického blokovania. Podľa neho budú musieť obchodníci umožniť prístup k svojim tovarom a službám z celej EÚ a za rovnakých podmienok pre všetkých. 

Nariadenie vymedzuje tri konkrétne situácie, v ktorých obchodník nebude môcť diskriminovať zákazníka podľa krajiny, v ktorej žije. Poskytuje návod, ako má obchodník riešiť problém s doručením tovaru do krajiny zákazníka, zakazuje blokovanie predaja elektronických tovarov a služieb (výnimku zatiaľ tvoria diela chránené autorským právom) a zakazuje aj blokovanie predaja takých služieb, ktoré obchodník poskytuje v inom členskom štáte, než je štát, v ktorom má zákazník zaregistrovaný pobyt.

„Nové pravidlá začnú platiť ešte v tomto roku a uľahčia internetový nákup veľkého množstva tovarov a služieb, napríklad oblečenia, elektroniky, internetových služieb, ale aj lístkov na koncert či do divadla. Pretože bez ohľadu na to, či sme Slováci, Nemci, alebo Francúzi, ako zákazníci sme pre obchodníkov v prvom rade Európania,“ zdôraznila slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

Viac..  Google sa zaviazal dodržiavať pravidlá EÚ

Hoci sa nové pravidlá zatiaľ netýkajú tovarov chránených autorskými právami, ako sú elektronické knihy, hudba, počítačové hry a filmy, Parlament prijal ustanovenie, ktoré dáva Komisii povinnosť o dva roky vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia a zvážila jeho rozšírenie aj na oblasť audiovizuálnej tvorby, alebo sektor dopravy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky parlament zosúlaďuje vnútorné pravidlá s mandátom EPPO

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) aktualizovali jeho rokovací poriadok, aby umožnil vyhlasovať žiadosti hlavného európskeho prokurátora …

Consent choices