potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky dvor audítorov vykonáva audit politiky EÚ týkajúcej sa bezpečnosti potravín

Audítori preskúmajú, či je model bezpečnosti potravín v EÚ postavený na dobrých základoch a či v praxi zaručuje ochranu potravinových výrobkov v EÚ pred chemickými rizikami. Uverejnili tiež podkladový dokument o politike EÚ v oblasti bezpečnosti potravín ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú.

Bezpečnosť potravín môžu ohrozovať tri typy rizík: fyzické, biologické a chemické. Audit bude zameraný na systém kontroly chemických rizík – jedovatých látok, ktoré sa vyskytujú prirodzene alebo sa do potravín pridávajú počas ich výroby alebo pri manipulovaní s nimi. Patria medzi ne čistiace prostriedky, pesticídy a niektoré kovy. Napriek tomu, že existujú kontroly, ktorými sa má zabezpečiť, aby sa chemikálie používali v súlade s pravidlami (napr. pesticídy v poľnohospodárstve), zvyšky takýchto látok môžu ovplyvniť potravinový reťazec v neskorších fázach.

„Jedným z hlavných cieľov EÚ je zabezpečiť, aby boli potraviny, ktoré konzumujeme, bezpečné,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Tento audit by mal spotrebiteľom pomôcť lepšie pochopiť, ako funguje model bezpečnosti potravín v EÚ, a zvýšiť ich dôveru v potravinovú politiku EÚ.“

Celkový strop pre výdavky na „bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín“ z rozpočtu EÚ v období rokov 2014 – 2020 predstavuje 1,89 mld. EUR.

Viac..  Právo na opravu: Komisia zavádza nové práva spotrebiteľov

Audítori vykonajú rozhovory so zamestnancami Európskej komisie a príslušných agentúr EÚ a poradia sa so subjektmi pôsobiacimi v potravinárskom priemysle. Kontroly vykonajú v troch členských štátoch: Holandsko, Taliansko (Ligúria) a Slovinsko. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018.

Táto správa bude súčasťou série správ Dvora audítorov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov potravinového reťazca. Medzi ďalšie správy v tejto sérii patrí správa o plytvaní s potravinami SK 2 (uverejnená v januári 2017), dobrých životných podmienkach zvierat (pripravuje sa) a potravinách z ekologickej poľnohospodárskej výroby (tiež naplánovaná na rok 2018).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices