DPH
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ podpísala s Nórskom dohodu o posilnení spolupráce v oblasti DPH

Dohoda poskytne členským štátom EÚ a Nórsku právny rámec pre administratívnu spoluprácu v oblasti:

  • predchádzania podvodom v oblasti DPH;
  • vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok v oblasti DPH.

Vychádza z rovnakej štruktúry, ktorá sa v súčasnosti používa na spoluprácu medzi členskými štátmi, a využíva rovnaké nástroje, ako napríklad elektronické platformy a elektronické formuláre. Podvodné schémy často využívajú slabé miesta v spôsobe, akým sa kontrolujú reťazce transakcií s DPH, ktoré zahŕňajú protistrany so sídlom v tretích krajinách.

Nórsko je prvou krajinou, s ktorou EÚ uzavrela dohodu v tejto oblasti. Keďže je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, má podobný systém DPH ako EÚ. Má tiež dobrú tradíciu spolupráce v oblasti DPH s členskými štátmi EÚ.

Znenie dohody podpísali:

  • za EÚ Vladislav Goranov, minister financií Bulharska;
  • za Nórsko Siv Jensenová, ministerka financií Nórska.
Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

O dohode rokovala Komisia na základe mandátu, ktorý schválila Rada v decembri 2014.

Právny rámec pre spoluprácu v oblasti DPH medzi členskými štátmi stanovuje:

  • nariadenie č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti DPH;
  • smernica 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …