Slovensko stále zaostáva v čerpaní európskych peňazí pre malé a stredné podniky

Dnes (v pondelok 12. 2. 2018) sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia pod záštitou slovenského europoslanca a viceprezidenta organizácie SME Europe Ivana Štefanca (KDH), ktorej témou bolo čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) pre malé a stredné podniky. Zúčastnili sa jej zástupcovia Európskej komisie, fondu EFSI, Československej obchodnej banky (ČSOB) a Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov (SAMP). Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec v úvodnom príhovore zdôraznil, že Slovensko, oproti iným členským štátom Európskej únie čerpá nepomerne menej prostriedkov pre malé a stredné podniky: „Kým priemer Európskej únie v pomere k HDP je 28% pre malé a stredné podniky, na Slovensku je to len niečo viac ako 5%. Väčšina peňazí ide na veľké infraštruktúrne projekty, čo nemôžeme spochybňovať, no sú to hlavne malí a strední podnikatelia, kto tvorí chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky a kto trpí nedostatkom investičného kapitálu.“

Zástupcovia Európskej komisie predstavili mechanizmus rozhodovania a prideľovania prostriedkov z EFSI pre malé a stredné podniky a priniesli informácie o možnostiach čerpania a príprave nových projektov do budúcnosti.

Zástupca ČSOB zdôraznil, že pri financiách z EFSI neje o granty, ale o pôžičky, ktoré z 50% garantuje Európska centrálna banka a vďaka tomu ich je možné poskytnúť širšiemu spektru podnikateľských subjektov.

Prezident SAMP Vladimír Sirotka uviedol, že malí a strední podnikatelia nemajú vždy dostatok informácií o čerpaní prostriedkov z európskych zdrojov a uvítali by väčšiu informovanosť ako zo strany Európskej únie, tak aj zo strany slovenskej vlády. Zároveň by mali byť európske finančné nástroje viac prispôsobené reálnym potrebám malých podnikateľov a ich ekonomickým možnostiam.

V záverečnej reči europoslanec Ivan Štefanec vyhlásil, že podobné konferencie prispievajú k osvete medzi malými a strednými podnikateľmi a prítomnosť zástupcov Európskej komisie a bankového sektora umožnila v živej diskusii vyjasniť veľa otázok a nedorozumení, ktoré pri čerpaní prostriedkov z Európskej únie vznikajú. „Presvedčili sme sa, že podobné podujatia majú zmysel a chceme v nich, v spolupráci s organizáciou SME Europe a zainteresovanými stranami pokračovať a to aj v regiónoch,“

Viac..  EÚ víta sprístupnenie systému dotácií pre úžitkové vozidlá v USA

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Univerzitná nemocnica Bratislava môže čerpať eurofondy v hodnote až 18,5 mil. eur

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) môže vďaka projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý predstavuje pomoc …

Consent choices