Corina Cretu
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu na Svetovom fóre miest v Malajzii. PHOTO: © European Union.

EÚ chce prispieť k novej podobe miest zajtrajška

Komisia na Svetovom fóre miest Malajzii bilancovala úspechy dosiahnuté pri plnení troch záväzkov, na ktorých sa EÚ spolu so svojimi partnermi dohodla pred 15 mesiacmi.

V prípade spomínaných troch záväzkov predstavených v októbri 2016 na konferencii OSN Habitat III sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok pri využívaní potenciálu rýchlej urbanizácie. Vďaka tomu dnes prekvitá spolupráca medzi mestami na rôznych kontinentoch a prijímajú sa dôležité kroky na vytvorenie jednotnej definície miest platnej na celosvetovej úrovni. EÚ pritom pokračuje v realizácii svojej mestskej agendy pre EÚ a ide tak príkladom svetu pri udržateľnom rozvoji miest.

V prejave na Svetovom fóre miest v Malajzii komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu v tejto súvislosti uviedla: „Podobne ako v prípade boja proti zmene klímy je EÚ pripravená slúžiť celému svetu ako príklad čistých, bezpečných a prosperujúcich miest. Európa spolu so svojimi partnermi usilovne pracuje na splnení týchto troch záväzkov, ktoré prispejú k novej podobe miest zajtrajška.“

Spomínané tri záväzky prispievajú k realizácii cieľov programu udržateľného rozvoja do roku 2030 a Parížskej dohody. Tvoria súčasť novej mestskej agendy, ktorá bola predstavená pred 15 mesiacmi. Každý zo spomínaných záväzkov má isté zameranie, predpokladané ciele a výsledky. Toto sa podarilo dosiahnuť od konca roku 2016:

Záväzok napĺňať novú mestskú agendu prostredníctvom mestskej agendy pre EÚ

V rámci mestskej agendy pre EÚ už boli vypracované 3 z 12 plánov: plán týkajúci sa riešenia problému mestskej chudoby, plán integrácie migrantov a plán kvality ovzdušia. Ich súčasťou sú politické odporúčania, osvedčené postupy a projekty použiteľné tak v EÚ, ako aj vo svete. Očakáva sa, že všetky akčné plány sa podarí naplniť do konca roku 2018.

Okrem tematických akčných plánov môže byť inšpiráciou pre reformy v správe svetových miest i samotná metodika mestskej agendy pre EÚ. Vďaka nej môžu do procesu budovania integrovaného a vyrovnaného prístupu k udržateľnému rozvoju miest vstupovať mestá, podniky, medzivládne organizácie a zástupcovia členských štátov a inštitúcií EÚ rovnakým dielom.

Záväzok dospieť ku globálnej, spoločnej definícii miest

Viac..  Dohodu o obnovení ekonomiky viacerí kritizujú. Upozorňujú, že ide o nebezpečnú pôžičku

Na uľahčenie monitorovania, porovnávania či prijímania politických rozhodnutí je dôležité prijať spoločnú definíciu miest, ktorá by platila na celom svete. EÚ už na tejto definícii spolupracuje s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (FAO), Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetovou bankou a má ju v úmysle predstaviť na zasadnutí OSN v marci 2019.

Komisii sa doposiaľ podarilo získať odhady úrovní urbanizácie v jednotlivých krajinách sveta a umožniť slobodný prístup k týmto údajom na uľahčenie porovnania definícií medzi krajinami. Pri príležitosti Svetového fóra miest Komisia prostredníctvom svojho Spoločného výskumného centra sprístupní globálnu databázu mestských centier, ktorá obsahuje údaje z 10 000 mestských centier roztrúsených po celom svete. Ide o dosiaľ najväčší a najucelenejší dostupný súbor údajov o mestách.

Zároveň prebieha v 20 krajinách prieskum, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu na spomínanú spoločnú definíciu. V 12 krajinách boli spustené pilotné projekty na porovnanie spoločnej definície s tými národnými a posúdenie vzájomných rozdielov. Počas roku 2018 bude Komisia so svojimi partnermi spolupracovať na vytvorení online nástroja, ktorý by jednotlivým krajinám pomohol s overovaním takejto definície na ich území.

Záväzok zlepšiť spoluprácu medzi mestami v oblasti udržateľného rozvoja miest

Program EÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce miest (International Urban Cooperation programme – IUC) bol spustený v roku 2016 na podporu tohto záväzku a rozvoja vzájomnej spolupráce medzi mestami vo svete.

V súčasnosti je v rámci tohto programu vytvorených 35 dvojíc zo 70 miest (35 z EÚ a 35 mimo EÚ). Patria k nim nemecký Frankfurt a japonská Jokohama, talianska Bologna a americký Austin či portugalská Almada s brazílskym Belo Horizonte. V rámci všetkých partnerstiev sa vypracúvajú miestne akčné plány spoločných mestských priorít, ako sú voda, doprava alebo zdravotníctvo a dochádza k vzájomnej výmene poznatkov a osvedčených postupov na dosiahnutie spoločných cieľov.

Na Svetovom fóre miest odznela nová výzva vytvoriť najmenej 25 nových dvojíc. Mestá sa do nej môžu zapojiť online do 9. marca.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Kyriakides, Leyen

EÚ urobila ďalší krok v záujme rýchleho prístupu k očkovacej látke proti koronavírusu

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory so spoločnosťou Johnson & Johnson o nákupe potenciálnej vakcíny proti …