Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Dajme mladým šancu po dlhodobej práceneschopnosti zapojiť sa naspäť do pracovného procesu

Europoslanci združení v skupine „Brain, Mind and Pain“, ktorá pomáha ľuďom trpiacim ochoreniami a poruchami mozgu, nervového systému a chronickými bolesťami, sa stretli na pôde Európskeho parlamentu s tretím sektorom, aby spoločne hľadali riešenia ako pomôcť mladým ľuďom, ktorí boli vyradení z dôvodu týchto ochorení z pracovného procesu, no túžia sa do neho opätovne zaradiť. Na podujatí vystúpila aj europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR), ktorá je v skupine aktívnou členkou a momentálne aj spravodajkyňou k správe o návrate ľudí do zamestnania po dlhodobej chorobe a rekonvalescencii.

Zitnanska
PHOTO: Archív JŽ.

Na stretnutí boli prítomní aj mladí uchádzači o zamestnanie, ktorí priblížili europoslancom svoje bezprostredné skúsenosti a prekážky, s ktorými sa pri hľadaní práce, ale aj po jej nájdení, stretávajú. Mnohí z nich majú potrebnú kvalifikáciu, vzdelanie a chuť byť súčasťou pracovného trhu. Ich choroba ich však často paralyzuje nielen v oblasti telesnej, ale najmä sociálnej a vzťahovej, nakoľko sú z dôvodu opakovaného odmietania na pracovných pohovoroch nútení žiť izolovane. Rečníci sa zhodli, že ich dlhodobá práceneschopnosť vytvorila v ich životopise medzeru, ktorú zamestnávatelia vnímajú ako nedostatok skúseností. Zdôraznili, že oni aj ich rovesníci chcú napriek častým a silným bolestiam byť užitoční a zároveň byť aj súčasťou spoločnosti a komunít.

Podľa mládežníckej skupiny Európskeho fóra pacientov opatrenia na začlenenie týchto ľudí späť do práce už v dnešnej dobe technológií a internetu nepredstavujú pre zamestnávateľov enormnú finančnú záťaž. Častokrát by stačili malé zmeny v systéme ako je flexibilnejší pracovný čas, či práca na diaľku, tzv. „home office“ a títo ľudia by opäť získali nielen finančnú nezávislosť, ale aj sebadôveru. Hans van de Velde, ktorý sa už dlhé roky zaoberá koučingom a vzdelávaním pracovníkov vo firmách poukazuje na dôležitosť zmeny diskurzu.

Viac..  Nový európsky Bauhaus posúva Európsku zelenú dohodu vpred

Namiesto “viktimizácie” týchto ľudí so zdravotným postihmutím, teda vytváraní pocitu, že im musíme vo všetkom pomáhať, lebo sami to nezvládnu, by sme sa mali zamerať na ich osobné kvality. Sú to talentovaní ľudia, ktorí vedia zamestnávateľom priniesť do spoločností zisk.

Zitnanska
PHOTO: Archív JŽ.

Jana Žitňanská dodáva: „Mali by sme sa viac zamerať na prevenciu a skúmať možnosti skorej intervencie. V dnešnej dobe plnej stresu, civilizačných chorôb, vyhorenia a tlaku na pracovisku je potrebné podniknúť kroky, ktoré odstránia potenciálne riziká už v ich zárodku. Je taktiež veľmi dôležité navzájom zdieľať osvedčené postupy a opatrenia ktoré preukázateľne fungujú. Vieme sa nimi v našich krajinách navzájom inšpirovať. Problematika si však vyžaduje širokú kooperáciu mnohých aktérov, ktorých záujmy sa rôznia. Každý krok, aj ten malý, je však krokom vpred.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices