jaroslav paška
PHOTO: redakcia/dub.

Jaroslav Paška: Potrebujeme Európsky parlament? EÚ by možno vedela fungovať aj bez neho


Rezort diplomacie odštartoval 22. februára Národný konvent o EÚ. Ambíciou organizátorov je rozpútať celospoločenskú diskusiu o budúcom smerovaní európskeho projektu. S poslancom Národnej rady SR a exposlancom Európskeho parlamentu Jaroslavom Paškom (SNS) sme sa porozprávali o tom, ako vníma členstvo Slovenska v Únii.

Ste členom Výboru NR SR pre európske záležitosti, preto sa opýtam, ako vnímate členstvo Slovenska v európskom klube? Prevažujú benefity alebo negatíva?

Vnímam toto partnerstvo ako vyrovnané. Ekonómovia hovoria, že Slovenská republika v priemere poskytuje rovnaký prínos pre krajiny EÚ ako členské krajiny pre nás. Týka sa to najmä dotácií. Prostriedky, ktoré posielame do rozpočtu EÚ sú nižšie ako odchádzajú z hľadiska vývozu do zahraničia. Z ekonomického hľadiska nám teda EÚ vytvára také prostredie, že sa naši podnikatelia dokážu uplatňovať v zahraničí a tento prínos tiež dokážu generovať pre EÚ. Súčasne nám EÚ garantuje isté dodržiavanie pravidiel v oblasti medzinárodného obchodu, tiež istú mieru bezpečnosti, akceptuje našich odborníkov pri pôsobení na zahraničných trhoch, vytvára priestor pre našich študentov, aby mohli študovať na zahraničných univerzitách. Takže spoluprácu SR s krajinami EÚ vnímam ako vyváženú a naozaj prináša mierny rast životnej úrovne.

V predchádzajúcom volebnom období ste boli členom Európskeho parlamentu, tvorbu európskej legislatívy ste si vyskúšali na vlastnej koži. O EP sa častokrát hovorí ako o ťažkopádnej inštitúcii. Súhlasíte s týmto názorom aj vzhľadom na Vaše skúsenosti s pôsobením v EP?

Myslím, že si musíme zvyknúť na to, že EÚ bude vždy ťažkopádnejšie rozhodovať. Ja práve považujem za nebezpečné to, že si chce, prevažne Komisia, stiahnuť viac kompetencií do Bruselu, s odôvodnením, aby mohli operatívnejšie prijímať rozhodnutia. Samozrejme, z hľadiska rýchlosti rozhodovania by to bolo prínosom, avšak na druhej strane máme skúsenosť s posledným rozhodnutím Európskej rady, ktoré urobila voči SR pri rozhodovaní o stanovení kvót na prijímanie migrantov. Pokiaľ sa niektoré veci neprerokujú a pokiaľ niektoré štáty určité projekty EÚ nechcú akceptovať, potom sa Únia môže stať nepriateľom nielen pre danú krajinu, ale najmä pre jej občanov. Takže, aby nedošlo k zbytočným konfliktom a kolíziám, treba veľmi pozorne sledovať projekty pripravené bruselskými úradníkmi a je potrebné akceptovať vôľu členských štátov.

Aký máte názor na jeden z možných scenárov ďalšieho vývoja Únie, konkrétne na model silnejšej federalizácie EÚ?

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Aj pocit osamelosti sa môže podpísať pod radikalizáciou

Posilňovanie kompetencií, ktoré je často podsúvané členským štátom ako dôvod na rýchlejšie rozhodovanie pri prijímaní rozhodnutí nie je rozhodne východiskom zo súčasnej situácie.

V súvislosti s priblížením Únie bližšie k občanom členských krajín by som nadviazala na výrok predsedu NR SR a Vášho straníckeho šéfa Andreja Danka, ktorý sa počas Národného konventu o EÚ vyjadril, že by bolo vhodné pouvažovať nad tým, aby EP tvorili priamo zástupcovia národných parlamentov. Čo si o tomto názore myslíte?

Samozrejme, treba sa zamyslieť nad zmyslom Európskeho parlamentu, či je vôbec takéto fórum potrebné vytvárať pre fungovanie EÚ. Na druhej strane je diskusia o tom, že ak máme Európsku komisiu a Európsku radu, tak by tieto orgány mali mať akéhosi mandanta v kontrole týchto inštitúcií. Predseda parlamentu preto naznačil, že by tá kontrola mohla byť pokojne vytváraná aj tým, že by sa z národných parlamentov delegovala skupina, ktorá by v mene členských štátov vytvárala kontrolu. Je to jedno z riešení, ktoré by mohlo byť alternatívne prerokované. Otázne je, ako by na to zareagovali ostatné členské krajiny EÚ.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí odštartovalo sériu diskusií o podstate členstva SR v EÚ. Čo od tejto iniciatívy očakávate? Prečo o tom musíme hovoriť?

Od tejto iniciatívy očakávam práve priestor pre celospoločenskú diskusiu. Je to fórum pre výmenu názorov, na hľadanie a formovanie pozícií SR. Pokiaľ formujú pozície len niektorí politickí predstavitelia, tak to nie je názor zdola. Takže je fajn, že sa bude o podstate členstva v Únii diskutovať. Je však dôležité, aby sa nielen diskutovalo, ale aby aj tí, ktorí Národný konvent o EÚ organizujú počúvali všetky názory a aby sa ich snažili zapracovať aj do pozícií SR, ktoré budú následne prednesené v Bruseli.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal Jaroslav Paška, poslanec Národnej rady SR a exposlanec Európskeho parlamentu.

O Veronika Žilková

Veronika Žilková

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …