Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Európsky systém práv a istôt nesmie byť ohrozovaný terorizmom


Účinný boj proti terorizmu a prevencia súvisiacich hrozieb si vyžaduje cielené opatrenia zamerané na zastavenie jednotlivých foriem jeho financovania. Odstrihnutie teroristických sietí od peňažných zdrojov je z pohľadu posilňovania bezpečnosti kľúčové. V rámci dnešného zasadnutia sa ním preto zaoberá plénum Európskeho parlamentu.

Nevyhnutnou súčasťou týchto snáh je ďalší rozvoj spolupráce spravodajských zložiek jednotlivých členských štátov Európskej únie.Cieľom nie je vytváranie nových inštitúcií či orgánov na európskej úrovni, ale posilnenie koordinácie v rámci exitujúcich systémov výmeny informácií,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová. Výsledkom má byť zlepšenie monitorovania podozrivých finančných tokov či už v rámci krajín Únie, ale aj mimo nej.

Terorizmus je ohrozením pre slobodu európskych krajín a ich obyvateľov.Efektívny boj proti organizovaným skupinám, ale aj jednotlivcom ohrozujúcim bezpečnosť občanov je preto najvyššou prioritou. Nesmieme pripustiť, aby bol naďalej ohrozovaný systém práv a istôt, ktorý je dôležitou súčasťou európskeho integračného projektu,“ zdôraznila poslankyňa.

Viac..  M. Klus: Európska perspektíva je najdôležitejšou súčasťou „Marshallovho plánu" pre Ukrajinu

Hlavným cieľom všetkých extrémistov a radikálov bez rozdielu, je šírenie zmätku, nárast strachu a chaosu v spoločnosti. Akékoľvek prijímané opatrenia preto musia byť komplexné a racionálne, a to aj z dôvodu, že vždy predstavujú istú mieru záťaže pre verejné rozpočty,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europarlament aktivuje proces zmeny zmlúv EÚ, predostreli šesť požiadaviek

Vo štvrtok Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Európsku radu, aby súhlasila so začatím procesu …