zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Európska komisia zaviedla nástroje na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, ale nemá úplné informácie o tom, čo sa deje v praxi, a v koncepcii a monitorovaní opatrení financovaných EÚ sú nedostatky. Audítori tvrdia, že mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ.

Audítori posudzovali, ako Komisia zabezpečuje voľný pohyb pracovníkov, a účinnosť opatrení EÚ v oblasti mobility pracovnej sily. Navštívili päť členských štátov s najväčším prílevom pracovníkov so štátnou príslušnosťou iného štátu alebo najväčším odlivom pracovníkov do iných krajín, t. j. Nemecko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo.

Zistili, že Komisia poskytuje užitočné informácie o právach pracovníkov prostredníctvom niekoľkých informačných kanálov, no povedomie o nich je možné zlepšiť. Komisia a členské štáty síce vyriešili dlhodobé otázky, ako je uznávanie odborných diplomov, ale prekážky pretrvávajú. Úroveň údajov o nerovnováhach v zručnostiach a pracovných silách, ktoré majú členské štáty k dispozícii, sa rôzni, a preto s nimi Komisia pracuje na náprave tohto stavu.

Viac..  Na sídlisku v Šali majú polopodzemné kontajnery. Zaplatil ich Brusel

Tento rok si pripomíname 50. výročie voľného pohybu pracovníkov,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu, ale nástroje zavedené na uľahčenie mobility pracovnej sily je možné zlepšiť a financovanie EÚ sa zložito identifikuje a nedostatočne monitoruje.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …