vcely, med
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce zlepšiť ochranu včiel a zintenzívniť boj proti falšovaniu medu

Poslanci vyzývajú EÚ a jej členské štáty, aby investovali viac do ochrany zdravia včiel, boja proti falšovaniu medu a podpory včelárov.

Európska únia potrebuje efektívnu, rozsiahlu a dlhodobú stratégiu zameranú na zlepšenie zdravotného stavu včiel, znižovanie ich úmrtnosti a obnovu ich populácií. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil pomerom hlasov 560 (za): 27 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Poslanci v tejto súvislosti požadujú:

  • akčný plán boja proti úmrtnosti včiel,
  • programy šľachtenia, ktorých výsledkom budú druhy včiel odolné voči chorobám a inváznym druhom, akými sú klieštik včelí, sršeň ázijský či mor včelieho plodu,
  • zintenzívnenie výskumu zameraného na inovatívne liečivá pre včely a opatrenia na zvýšenie ich dostupnosti,
  • zákaz všetkých účinných látok v pesticídoch pri ktorých boli vedecky preukázané negatívne účinky na zdravie včiel – vrátane neonikotinoidov, a zabezpečenie bezpečných alternatívnych výrobkov pre poľnohospodárov,
  • včasné varovania o aplikácii postrekov plodín.

Väčšia podpora včelárov a propagácia včelích produktov

Poslanci presadzujú zvýšenie rozpočtu EÚ pre národné programy v odvetví včelárstva o 50%. Pre včelárov zároveň požadujú vytvorenie novej podpornej schémy v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020, efektívnejšiu pomoc pri zvládaní výrobných rizík a kompenzácie v prípade úhynu včelstiev.

Uznesenie tiež nabáda členské štáty, aby zvyšovali verejné povedomie, najmä u mladých ľudí, o výhodách konzumácie medu a o liečebných postupoch, pri ktorých sa využívajú včelie produkty.

Boj proti dovozu nekvalitného medu

Parlament v snahe obmedziť dovoz falošného medu na územie EÚ navrhuje harmonizáciu kontrol na vonkajších hraniciach a na vnútornom trhu Únie, testovanie všetkého dovážaného medu a sprísnenie požiadaviek sledovateľnosti importovaných produktov. Európska komisia by podľa poslancov mala vyvinúť efektívnejšie metódy laboratórneho testovania medu a členské štáty prísnejšie trestať jeho falšovateľov.

Schválený text tiež navrhuje, aby sa med a včelie produkty považovali v procese rokovaní o dohodách o voľnom obchode za citlivé výrobky, prípadne aby boli z rokovaní o liberalizácii obchodu úplne vyňaté.

Viac..  Michal Wiezik: Zabíjanie jednoďnových kuriatok a kačiatok je žiaľ aj v roku 2023 bežná prax

Vyhlásenie spravodajcu 

„Keďže 76% potravinovej výroby v Európe závisí od opeľovania, a teda včely sú nenahraditeľné pre našu potravinovú bezpečnosť, musíme urobiť maximum pre ich ochranu,” uviedol spravodajca Norbert Erdős (EPP, HU).

„Parlament dnes navrhol stratégiu zameranú na podporu prežitia včiel a včelárov a plán na zvýšenie transparentnosti pre našich spotrebiteľov. Ten spočíva v náhrade aktuálneho zavádzajúceho – a teda neprijateľného – označenia Zmes medov z EÚ a mimo EÚ jasným označením krajín, z ktorých med pochádza – vrátane percentuálneho podielu rôznych medov, ktoré sú súčasťou finálneho produktu,” vysvetlil.

„Teraz je na rade Európska komisia a vlády členských štátov, aby naše návrhy pretavili do praxe a vytvorili tak priaznivé podmienky pre opätovný rozvoj našich včiel a včelárov,” dodal.

Súvislosti

Európska únia je po Číne druhým najväčším producentom medu na svete – približne 600.000 včelárov vyprodukuje v EÚ každoročne okolo 250.000 ton medu. V rámci Únie obsadili v roku 2016 prvé priečky v produkcii medu Rumunsko, Španielsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko a Grécko. Slovensko vyrobilo v roku 2015 temer 4.300 ton medu.

EÚ každoročne dováža asi 200.000 ton medu, hlavne z Číny, Ukrajiny, Argentíny a Mexika. Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie testovaním zistilo, že 20% vzoriek odobratých na vonkajších hraniciach EÚ a v priestoroch patriacim dovozcom nezodpovedalo štandardom EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices