peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Úrad pre verejné obstarávanie predstavil návrhy na efektívnejšie čerpanie eurofondov

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vypracoval návrh riešení pre efektívnejší výkon kontroly pri zákazkách financovaných z eurofondov. Tento návrh zároveň prispeje k rýchlejšiemu a transparentnejšiemu čerpaniu  prostriedkov z fondov Európskej únie.

Prvé zásadné opatrenie sa týka § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad zjednotil výklad tohto ustanovenia a jasne ním definoval okruh zákaziek spadajúcich pod povinnú kontrolu úradu.

V ďalšom kroku úrad, v rámci svojho proklientského prístupu, vypracoval pre verejných obstarávateľov odporučenie vzťahujúce sa na odôvodňovanie nerozdeľovania zákaziek na časti. Pri aplikácii tohto ustanovenia verejní obstarávatelia častokrát pochybia, čo máva za následok nariadenie zrušenia súťaže s následným negatívnym dopadom na čerpanie eurofondov.

Úrad v snahe stransparentnenia systému kontroly eurofondových zákaziek pripravil upozornenie, podľa ktorého úrad v opodstatnených prípadoch vstupuje aj do kontroly zmluvných podmienok vo verejnom obstarávaní v prípade, že predmetné nastavenie zmluvných podmienok môže odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od účasti vo verejnom obstarávaní.

Medzi ďalšie systémové opatrenia úradu patrí odbúranie administratívnych prekážok pri komunikácii medzi úradom a príslušnými riadiacimi orgánmi. Úrad navrhol zaviesť elektronickú komunikáciu medzi spomínanými orgánmi s cieľom zefektívnenia vzájomnej komunikácie, ktorá povedie k skráteniu doby trvania kontroly eurofondových zákaziek.

Viac..  Medziročná inflácia v celej únii v júni klesla na 2,2 percenta

Súbor riešení Úradu pre verejné obstarávanie schválili členovia Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania na rokovaní v priestoroch Hotela Bôrik. Schválené opatrenia nadväzujú na víziu predsedu úradu Miroslava Hliváka, ktorý predstavil reformu systému verejného obstarávania, a ktorý sa usiluje o zefektívnenie procesu a systému kontroly zákaziek financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priroda

Päť lokalít na Slovensku opätovne zapísali na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol v stredu 28. júla o zápise piatich slovenských lokalít výnimočnej …