terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Terorizmus: Čo proti nemu robí Európsky parlament?

Zastavenie terorizmu si vyžaduje riešenie takých otázok, ako sú zahraniční bojovníci, financovanie útokov, či kontrola hraníc. Zoznámte sa s politikou EÚ v oblasti boja proti terorizmu. 

Teroristické útoky vo veľkomestách Európskej únie šokovali Európanov a upozornili na zraniteľnosť našej otvorenej spoločnosti. Prečítajte si, aké opatrenia na prevenciu a boj s terorizmom prijíma Európsky parlament.

Bezpečnosť je hlavnou obavou obyvateľov Európy a drvivá väčšina (80%) žiada od EÚ, aby v boji proti terorizmu robila viac. Rovnako ako občania EÚ, tak aj európski politici si uvedomujú,  že terorizmus nemá hranice.

K opatreniam, ktoré by mali zabrániť ďalším teroristickým útokom patrí predovšetkým zvýšenie kontrol na hraniciach EÚ, užšia spolupráca medzi súdmi a políciou pri hľadaní podozrivých osôb a odhaľovaní zdrojov financovania teroristov, boj proti organizovanému zločinu, riešenie radikalizovania, a ďalšie.

Zvýšenie kontrol na hraniciach Schengenského priestoru

V záujme zvýšenie bezpečnosti v schengenskom priestore boli v apríli zavedené systematické kontroly na jeho vonkajších hraniciach pri vstupe do EÚ, a to nielen pre cestujúcich z tretích krajín, ale aj občanov členských štátov.

Na monitorovanie pohybu osôb pochádzajúcich z krajín mimo EÚ a na zrýchlenie kontrol na hraniciach bol v novembri 2017 odsúhlasený nový registračný systém na vstup a výstup z EÚ. Tento nový spôsob hraničnej kontroly by mal byť plne funkčný najneskôr do roku 2020.

Zahraniční bojovníci

Europol odhaduje, že do Sýrie a Iraku odišlo najmenej 7 400 osôb z 24 európskych krajín, kde sa pripojili ku džihádistickým teroristickým skupinám. Hoci počet vycestovaných osôb poklesol, očakáva sa nárast počtu zahraničných bojovníkov vracajúcich sa z týchto krajín. Najmä ak dôjde k vojenskému potlačeniu týchto teroristických organizácií.

EÚ rozšírila svoju legislatívu týkajúcu sa terorizmu, dnes sa za trestný čin považuje už aj samotná príprava teroristických útokov, ako je napríklad vycestovanie za teroristami, školenie sa u nich alebo pomoc pri týchto aktivitách. Tvorcovia legislatívy veria, že spoločne s prísnejšími hraničnými kontrolami nepomôže proti zahraničným teroristickým bojovníkom.

Viac..  Solidarita EÚ s Ukrajinou: rok dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou

Záznamy osobných údajov cestujúcich (PNR)

Letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú lety z a do EÚ sú povinné poskytovať vnútroštátnym orgánom svoje záznamy o pasažieroch. Ide o mená, dátum cesty, itinerár, či metódu platby.

Tieto tzv. PNR dáta sa používajú na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti. Rokovania trvali viac ako päť rokov a Parlament trval na ochrane citlivých údajov (ako napr. rasa, náboženské vierovyznanie, politické názory, zdravie, či sexuálna orientácia), ako aj na celkovej ochrane nazbieraných údajov.

Zintenzívnenie výmeny informácií v boji proti zločinu a terorizmu

Jedinci, ktorí pripravovali teroristický útok na vianočných trhoch v Berlíne používali viacero identít, aby sa vyhli hraničným kontrolám a orgánom činným v trestnom konaní. Tieto a ďalšie podobné prípady poukázali na potrebu efektívnej výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch (ako sú orgány činné v trestnom konaní, justícia, tajné služby).

EÚ má množstvo databáz a informačných systémov pre riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť. Parlament sa v súčasnosti zameriava na úpravy, ktoré umožnia kooperáciu medzi jednotlivými databázami a súbežné konzultácie rôznych systémov.

Europol, európska policajná autorita, podporuje výmenu informácií medzi jednotlivými vnútroštátnymi policajnými orgánmi ako informačné stredisko kriminality v EÚ. V máji 2016 sa Európsky parlament rozhodol poskytnúť Europolu viac právomocí na boj proti terorizmu, ako aj na zriadenie špecializovaných jednotiek, ako je napríklad Európsky protiteroristický úrad (spustený 25. januára 2016).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

A. Stančík v Bruseli: Voľný pohyb ako základný pilier Schengenu musíme chrániť

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík sa v pondelok, 6. februára …

Consent choices