vyskum
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Financie určené na výskum treba zjednodušiť


Podľa nového informačného dokumentu Európskeho dvora audítorov je stále potrebné
zjednodušiť financovanie EÚ určené na výskum po roku 2020. Dokument bol vypracovaný
pre Európsky parlament a Radu ako príspevok do ich diskusie o nástupcovi programu EÚ
pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Audítori sa zameriavajú na zjednodušenie. Už v minulosti poukázali na to, že príliš zložitý právny
rámec by mohol brániť efektívnemu vykonávaniu programov výskumu. V súvislosti s programom
Horizont 2020 určili dva spôsoby, ako odstrániť zbytočnú komplexnosť: prepracovať základné
právne predpisy a/alebo vytvoriť jednoduchšie rozhranie prispôsobené reálnym podmienkam
výskumných pracovníkov.

Audítori však konštatujú, že zjednodušovať je ťažké. Opisujú niektoré dilemy, ktoré ovplyvňujú
snahy Európskej komisie, a dávajú ich do súvisu s koncepciou regulačného rámca pre oblasť
výskumu, modelu financovania a systému účasti.

„Program Horizont 2020 je komplexný, pretože na jeho vykonávanie existuje množstvo právnych predpisov, pravidiel, usmernení, postupov a procesov, ako aj nástrojov financovania,“ uviedol Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za informačný dokument, „a zbytočná zložitosť má svoje riziká.“

Rôzne organizácie a jednotlivci na úrovni EÚ a členských štátov si tiež môžu pravidlá vyložiť
odlišne a niektorí výskumní pracovníci majú obavy v súvislosti s nedostatočnou právnou istotou.

Audítori hovoria, že v porovnaní s predchádzajúcimi výskumnými programami praktizujúci
odborníci považujú program Horizont 2020 za najlepší program EÚ v oblasti výskumu a inovácií
doteraz a že sa vyvinulo značné úsilie o zjednodušenie.

Viac..  I. Štefanec: Práva užívateľov internetu sú nadradené záujmom technologických gigantov

Základné právne predpisy sú však naďalej zložité na pochopenie, najmä pre malé a stredné
podniky, pre príjemcov je stále zložité vykonávať jednoduchšie možnosti financovania
a pre audítorov je zložité uskutočňovať ich kontrolu.

V informačnom dokumente sa vyzdvihuje niekoľko záležitostí, ktorým by sa mala venovať
pozornosť, aby bola prebiehajúca diskusia o výdavkoch v oblasti výskumu lepšie zameraná:

• vymedzenie primeraného časového rozpätia medzi prijatím právnych aktov a zavedením
ich vykonávania,

• zváženie ďalšieho využívania možností zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú
jednorazové sumy a ceny,

• objasnenie uplatňovania usmernení ako nezáväzných pravidiel,

• uznávanie účtovných postupov príjemcov,

• uznávanie dobrých návrhov projektov predložených v rámci programu Horizont 2020
aj v iných programoch na základe prístupu jednotného kontaktného miesta.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …