romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Integrácia Rómov: Európska komisia zdôrazňuje potrebu konať

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov, ktorý sa koná každý rok 8. apríla, prvý podpredseda Frans Timmermans, komisárky Marianna Thyssenová, Věra Jourová a Corina Creţuová a komisár Johannes Hahn uviedli:

„Dodržiavanie základných práv vrátane rovnakého zaobchádzania predstavuje jeden zo základných kameňov Európskej únie. Rómska komunita – jedna z najpočetnejších menšín v EÚ a jej okolí – však ešte tieto práva nemôže plne využívať. Rómovia nielenže čelia predsudkom, diskriminácii a marginalizácii, ale často nemajú dokonca prístup ani k základným potrebám, ako sú čistá voda, hygiena či potraviny. Až 80 % Rómov je ohrozených chudobou. Touto situáciou trpia predovšetkým Rómovia, ale stavia do zlého svetla aj naše demokratické spoločenstvá.

Medzinárodný deň Rómov je preto príležitosťou nadviazať na doterajšie úspešné úsilie o boj proti diskriminácii Rómov a ich začlenenie do všetkých európskych spoločností a krajín. V poslednom čase sme dosiahli viacero pozitívnych výsledkov, a to najmä v oblasti vzdelávania, ale musíme sa snažiť ešte viac.

Úspech sa dostaví len vtedy, ak budeme všetci ťahať za jeden povraz, a to na všetkých frontoch. Preto vyzývame členské štáty a našich partnerov zapojených do procesu rozširovania, aby v tomto úsilí nepoľavovali a prijímali konkrétne kroky v oblasti protirómskej diskriminácie a marginalizácie – napríklad aj podporou účasti a zastúpenia Rómov vo verejnej sfére.

Rómovia žijú v Európe vyše 700 rokov. Ich dejiny a kultúra sú nevyhnutnou súčasťou nášho rozmanitého európskeho dedičstva. Rómske komunity si zaslúžia, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako a aby mohli naplno využívať svoje európske občianske práva. Spôsob, akým pristupujeme k najzraniteľnejším menšinám, je v konečnom dôsledku dôležitou skúškou našej európskej demokracie.“

Súvislosti

Viac..  Prvý októbrový týždeň v EK: Klimatický zákon, ochrana európskych hodnôt aj dlhodobý rozpočet EÚ

Rómovia sú najpočetnejšou európskou menšinou: v EÚ ich žije 6 miliónov a v regióne potenciálneho rozširovania (Čierna Hora, Srbsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko) ďalšie 4 milióny.

Táto komunita už dlho čelí nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a marginalizácii. Až 80 % Rómov je vystavených riziku chudoby, zatiaľ čo všeobecný priemer v EÚ je 17 %.

Európska komisia už dlho zdôrazňuje potrebu konať a v roku 2011 vyzvala členské štáty, aby prijali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Komisia o vykonávaní týchto stratégií každoročne predkladá správy.

V roku 2017 Komisia začala rozsiahle hodnotenie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 s cieľom posúdiť vplyv opatrení zavedených od roku 2011. Podľa predbežných zistení došlo k určitým zlepšeniam, najmä v oblasti vzdelávania, ale ak chceme pokročiť v ďalšom úsilí o sociálno-ekonomické začlenenie Rómov, treba sa snažiť ešte viac.

Politika súdržnosti EÚ môže k tomuto cieľu prispieť investíciami do zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a projektov sociálnej integrácie. Aj program ROMACT, iniciatíva zriadená v roku 2013 spolu s Radou Európy, pomáha rómskej komunite podporou miestnych orgánov v 115 obciach pri navrhovaní, financovaní a realizácii politík a verejných služieb zameraných na vytvorenie inkluzívnejšej spoločnosti pre Rómov. Z programu má prínos zhruba 65-tisíc ľudí.

Európska komisia sa druhý rok po sebe pripája k iniciatíve Európskeho parlamentu, ako aj európskych zastrešujúcich organizácií občianskej spoločnosti, ktorá spočíva v sérii podujatí naplánovaných od 8. do 12. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …