Domov / EKO/ENVIRO / Jana Žitňanská: Aj odpad sú peniaze, ak ho dokážeme správne využiť
ZITNANSKA, Jana
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Aj odpad sú peniaze, ak ho dokážeme správne využiť

Štrasburg – Jedným z hlavných bodov hlasovania Európskeho parlamentu počas  aprílového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu bude tzv. Odpadový balíček. Poslanci budú o ňom hlasovať v stredu, 18. apríla.

Balíček je jedným z krokov v prechode z tradičného na obehové hospodárstvo, t.j. uprednostňovanie opätovného využívania vecí. Požičiavanie, opravovanie pokazených vecí a celkové navýšenie recyklácie, by nielenže prispelo k ochrane životného prostredia, ale benefity by pocítilo aj hospodárstvo a v neposlednom rade naše zdravie. Podľa predloženého textu by obehové hospodárstvo mohlo priniesť zníženie emisií skleníkových plynov o 2 až 4% ročne.

V Európskej únii sa každý rok vyprodukuje viac ako dve a pol miliardy ton odpadu, z ktorých 7 – 10% predstavuje komunálny odpad. Spôsob, akým sa členský štát s týmto druhom odpadu vysporiadava často naznačuje kvalitu systému odpadového hospodárstva v krajine ako takú. Tvorba skládok v blízkosti obyvateľov a vplyv tohto odpadu na ľudské zdravie a životné prostredie, patria v kontexte komunálneho odpadu k hlavným problémom.  Balíček preto stanovuje postupné zvyšovanie recyklovateľnosti komunálneho odpadu z domácností a podnikov, pričom do roku 2035 by malo ísť až o 65%.

Viac..  KDH sa pre eurovoľby obrátila na ústavný súd, Lexmann odcestovala do Bruselu

Súčasťou balíčka sú aj prísnejšie opatrenia vedúce k znižovaniu tvorby odpadu, či nové schémy zodpovednosti výrobcov. V prevažnej väčšine prípadov totiž výber obalu nezávisí ani tak od rozhodnutia spotrebiteľa ako od samotného výrobcu. Do roku 2025 by malo byť recyklovateľných až 65% obalov, preto  je zavádzanie opätovne použiteľných obalov na trh v čo najväčšej možnej miere jednou z hlavných priorít.

Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR) vysvetľuje, že rýchle prijatie efektívnych opatrení je nevyhnutné aj v kontexte priemyselných politík. Európska únia je nielenže na dovoze surovín závislá, veľké množstvo týchto prírodných zdrojov sa rýchlo vyčerpáva. “Kľúčovým riešením je upriamenie našej pozornosti na európsky priestor, na materiál a prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Keď pochopíme, že aj “trash is cash”, že aj odpad je cenný zdroj a začneme ho v plnej miere využívať, pripravíme sa zároveň aj na budúcnosť, v ktorej by už súčasné zdroje nemuseli existovať,” dodáva europoslankyňa.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

slamky

Plasty na jedno použitie končia. EÚ zavádza prísne obmedzenia ich používania

Rada Európskej únie dnes prijala ambiciózne opatrenia navrhnuté Komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho …