Miroslav MIKOLASIK
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: © European Union.

Mikolášik k automobilom a znižovaniu emisií: Áno, ale s rozumom

Budúcnosti automobilového priemyslu v krajinách Vyšehradu sa v Prahe venoval V4 Automotive Summit. Ako aktívny rečník a europoslanec na ňom vystúpil aj Slovák Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH). Prinášame tri postrehy, na ktoré v súvislosti s aktuálnou problematikou upozornil.

  1. BENZÍN VÄČŠÍ PROBLÉM AKO DIESEL

Nové benzínové motory s priamym vstrekovaním, ktoré sa tradične vnímajú ako ekologickejšie riešenie, vypúšťajú viac častíc spôsobujúcich rakovinu než moderné dieselové motory. Desaťtisíce predčasných úmrtí súvisia s emisiami väčších častíc jemného prachu (pričom ultrajemný prach, ktorého vdýchnutie negatívne ovplyvňuje srdcovú činnosť už po niekoľkých minútach, je oveľa nebezpečnejší). Vdychovanie týchto častíc môže spôsobiť aj rakovinu či úmrtie. Benzínové motory s priamym vstrekovaním preto v súčasnosti predstavujú oveľa väčší problém ako dieselové vozidlá. V tejto oblasti EÚ uzákonila v septembri 2017, že na všetky nové benzínové automobily musia byť namontované filtre pevných častíc. Motorov, ktoré sú už v prevádzke, sa však nové nariadenie netýka.

  1. PRECHOD NA NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO

Požiadavky na znižovanie emisií z dopravy môžu mať očakávané negatívne dopady, napr. reštrukturalizáciu priemyslu, zmenu požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily, vyvolanú nezamestnanosť, zmeny na trhu práce, vplyv na energetiku. Nové požiadavky stanovené EÚ sú na jednej strane nesmierne dôležitým krokom v boji proti klimatickým zmenám. Avšak tieto požiadavky si vyžadujú rozvoj výskumu a inovácií, čím je automobilový výrobca nútený viac zainvestovať do týchto oblastí. Vyššie náklady na výrobu však zdvíhajú nákupnú cenu, a tak si auto môže dovoliť menej ľudí. Na vyváženie nižšieho dopytu výrobcovia musia v tradičnom prípade znížiť objem produkcie, pričom často je takéto rozhodnutie sprevádzané stratou zamestnania pre mnohých pracovníkov. EÚ by preto mala stanoviť také ciele na zníženie emisií, ktoré berú túto reálnu hrozby do úvahy a nastolia postupný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktorý by neohrozil pracovné miesta pre tisícky automobilových pracovníkov na Slovensku, ale aj v hociktorom inom členskom štáte.

  1. ONESKORENÁ SMERNICA
Viac..  Ochrana hráčov a podpora rastu v sektore videohier

Cestná doprava bola v roku 2015 zodpovedná za takmer 73 % celkových emisií skleníkových plynov z dopravy (vrátane leteckej a medzinárodnej lodnej dopravy), pričom 18,8 % z týchto emisií vyprodukovali ťažké úžitkové vozidlá. V marci 2018 Komisia uvítala ambicióznu dohodu o prvej legislatíve EÚ, ktorá by monitorovala a podávala správy o emisiách CO 2 z ťažkých úžitkových vozidiel. Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o nariadení. Na pôde EÚ sa však doteraz riešila najmä problematika nových benzínových a dieselových motorov a inovácií (pričom emisie z verejnej dopravy, nákladných vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel ostali v pozadí). Pripravovaná smernica prichádza oneskorene.

Medzinárodná konferencia vyšehradských krajín pod názvom „V4 Automotive Summit: Driving Competitiveness of V4 Countries“ sa uskutočnila 13. apríla. Zorganizovalo ju Združenie automobilového priemyslu. Zamerala sa najmä na nové európske regulácie emisií CO2 po roku 2020 a podmienky k rozvoju čistej mobility. Podujatie združilo zástupcov národných asociácií automobilového priemyslu, európskych inštitúcií, vlád krajín V4 a zástupcov súvisiacich sektorov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Emisie z ekonomickej činnosti Únie klesajú

Emisie skleníkových plynov z ekonomickej činnosti rezidentských jednotiek v Európskej únii (EÚ) boli v roku …

Consent choices