Domov / EKO/ENVIRO / Ak chceme pohltiť viac emisií, mali by sme vysádzať nové lesy
les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ak chceme pohltiť viac emisií, mali by sme vysádzať nové lesy

Do roku 2030 musia emisie oxidu uhličitého v sektoroch dopravy, poľnohospodárstva, stavebníctva a odpadov klesnúť o 30%. Výruby budú musieť byť kompenzované výsadbou nových stromov.

Vyplýva to z dvoch legislatívnych návrhov, ktoré schválil Európsky parlament. 

Ciele na úrovni EÚ by sa mali premietnuť do záväzných národných stropov pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou trhu EÚ s emisiami CO2. Ide o sektory poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa súhrne podieľajú na tvorbe približne šesťdesiatich percent emisií skleníkových plynov EÚ.

Schválené nariadenie je súčasťou úsilia EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo všetkých sektoroch o minimálne štyridsať percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Únia sa k tomuto cieľu zaviazala aj prostredníctvom Parížskej dohody o zmene klímy.

„Urobili sme všetko pre dosiahnutie dohody na ambicióznom európskom nariadení v oblasti klímy, a to napriek pokusom mnohých vlád v EÚ oslabiť naše ambície,‟ uviedol spravodajca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). „Európske vlády toho budú musieť urobiť viac a v kratšom časovom období. Odkladanie opatrení v oblasti klímy už nie je možné. Toto nariadenie vyžaduje od všetkých vlád urýchlenie ekologických investícií zameraných na znižovanie emisií v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve a pri spracúvaní odpadu,‟ dodal.

Lesníctvo ako nástroj boja proti klimatickým zmenám

Parlament schválil aj samostatné nariadenie, ktorého cieľom je zmierniť dopady klimatických zmien prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov v sektore využívania pôdy a lesného hospodárstva a posilnenia schopnosti lesov absorbovať oxid uhličitý. Lesy EÚ v súčasnosti absorbujú temer 10% všetkých emisií skleníkových plynov Únie.

Viac..  Oslabenie libry zvýšilo počet turistov vo Veľkej Británii

Členské štáty by na základe schválenej právnej úpravy mali zabezpečiť, aby boli akékoľvek výruby stromov kompenzované výsadbou nových, a tiež prijať opatrenia, ktoré by umožnili zvýšiť mieru zachytávania emisií oxidu uhličitého v odvetviach využívajúcich ornú pôdu, pastviny a lesy (LULUCF). Poslanci tieto ustanovenia v priebehu vyjednávaní s ministrami členských štátov posilnili tak, aby od roku 2030 – v súlade s dlhodobými cieľmi EÚ a Parížskou dohodou – absorpčná  kapacita prevýšila produkciu emisií v daných sektoroch.

„Nariadenie o emisiách v sektore LULUCF je o pozitívnom príspevku poľnohospodárstva a lesníctva v boji proti klimatických zmenám,‟ uviedol spravodajca Norbert Lins (EPP, DE). „Parlament sa usiloval o dosiahnutie rovnováhy medzi flexibilitou a porovnateľnými pravidlami v 28 členských štátoch. Som presvedčený, že sa nám podarilo posilniť biohospodárstvo – v oblasti využívania dreva pri výstavbe domov, výrobe nábytku a generovaní bioenergie. Touto legislatívou dávame najavo, že chceme, aby boli naše lesy v Európe naďalej spravované udržateľným spôsobom. Chceme v Európe zachovať silné lesníctvo,‟ dodal.

Výsledky hlasovania a ďalší postup

Nariadenie o spoločnom úsilí poslanci schválili pomerom hlasov 343 (za): 172 (proti): 170 (zdržalo sa hlasovania). Nariadenie o emisiách v sektore LULUCF plénum odobrilo pomerom hlasov 574 (za): 79 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania).

Obe nariadenia musí pred ich vstupom do platnosti schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Macron

Macron schladil Merkelovej zhovievavý prístup k Johnsonovi. Rokovanie o írskej poistke odmieta

PARÍŽ / Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok stretne s britským premiérom Borisom Johnsonom. Niekoľko …