benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Politiky zamestnanosti musia pružne reagovať na zmeny na trhu práce

Voľných pracovných miest a tým pádom aj pracujúcich ľudí na Slovensku, ako aj v mnohých európskych krajinách v súčasnosti pribúda. Pozitívne trendy sa prejavujú naprieč rôznymi odvetviami, či už ide o priemysel, obchod, informačné technológie, dopravu, stavebníctvo či reštauračné a pohostinské služby.

Ekonomika sa však vyvíja v cykloch a preto musia byť členské krajiny Únie pripravené aj na prípadný pokles. Predovšetkým v ekonomicky ťažších časoch, ktoré nás v budúcnosti nepochybne čakajú, musia byť schopné uľahčovať vytváranie kvalitných pracovných miest a podporovať tak dopyt po pracovnej sile,“ zdôraznila europoslankyňa Monika Beňová. Európsky parlament (EP) sa bude politikami zamestnanosti zaoberať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

Tieto politiky musia prispievať k zvyšovaniu ponuky pracovnej sily. „Znamená to aj zlepšovanie znalostí a zručností mladých ľudí vstupujúcich na trh práce. Zvyšovanie relevantnosti rôznych stupňov ich vzdelávania pre zamestnávateľov,“ uviedla poslankyňa EP. V prípade už pracujúcich ľudí s príslušnými skúsenosťami ide napríklad o priebežnú odbornú prípravu a primerané možnosti celoživotného vzdelávania.

Viac..  Príjmy nadnárodných skupín pôsobiacich v EÚ sa majú zdaňovať na úrovni minimálne 15 %

Jednotlivé politiky zamestnanosti by sa tiež mali pružne prispôsobovať vývoju a zmenám na trhu práce. Rovnako musia vytvárať vhodné prostredie a podmienky pre zamestnávanie hendikepovaných ľudí a cielene ich tak zapájať do života v rámci spoločnosti,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky parlament zosúlaďuje vnútorné pravidlá s mandátom EPPO

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) aktualizovali jeho rokovací poriadok, aby umožnil vyhlasovať žiadosti hlavného európskeho prokurátora …

Consent choices